« Apok 1:6 Apokalipsa Jana 1:7 Apok 1:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Oto przyjdzie z obłokami, a ujrzy (go) wszelkie oko, i którzy go zbodli. I płakać będą nad nim wszytkie pokolenia ziemne. Tak, amen.
2.WUJEK.1923Oto idzie z obłokami, i ujrzy go wszelkie oko, i którzy go przebili: i bić się będą dla niego wszystkie pokolenia ziemie. Tak, Amen.
3.RAKOW.NTOto przychodzi z obłokami, i ujźrzy go wszelkie oko, i ci którzykolwiek go zbodli; i kwilić będą nad nim wszytki pokolenia ziemie. Tak, Amen.
4.GDAŃSKA.1881Oto idzie z obłokami i ujrzy go wszelkie oko, i ci, którzy go przebili; i narzekać będą przed nim wszystkie pokolenia ziemi. Tak, Amen.
5.GDAŃSKA.2017Oto przychodzi z obłokami i ujrzy go wszelkie oko, także ci, którzy go przebili. I będą lamentować przed nim wszystkie plemiona ziemi. Tak, amen.
6.JACZEWSKIPrzyjdzie Chrystus otoczony obłokiem; ujrzą go wszyscy; rozpacz zawładnie tymi, którzy go prześladowali. Nastąpi to, wierzajcie mi.
7.APOKALYPSIS.1905Oto idzie z obłokami, i ujrzy go wszelkie oko, i którzy tylko go męczyli; i korzyć się przed nim będą wszystkie pokolenia ziemi. Tak, Amen.
8.MARIAWICIOto idzie z obłokami, i ujrzy Go wszelkie oko, i ci, którzy Go przebili, i będą płakać na siebie wszystkie pokolenia ziemi. Tak jest. Amen.
9.DĄBR.WUL.1973Oto nadchodzi wśród obłoków i ujrzy go wszelkie oko i ci, którzy go przebodli. I będą się uskarżać nań wszystkie pokolenia ziemi. Tak, Amen.
10.DĄBR.GR.1961Oto nadchodzi wśród obłoków i ujrzy go wszelkie oko i ci, którzy go przebodli. I będą się uskarżać na niego wszystkie plemiona ziemi. Tak. Amen.
11.TYSIĄCL.WYD5Oto nadchodzi z obłokami i ujrzy Go wszelkie oko i wszyscy, którzy Go przebili. I będą Go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak: Amen.
12.BRYTYJKAOto przychodzi wśród obłoków, i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili, i będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest! Amen.
13.POZNAŃSKAOto nadchodzi z obłokami i ujrzy Go wszelkie oko i wszyscy, którzy Go przebili. I będą Go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak (jest): Amen.
14.WARSZ.PRASKAOto nadchodzi wśród obłoków. Zobaczą Go wszyscy, także ci, którzy Go przebili włócznią. I będą Go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Zaiste tak będzie. Amen.
15.KALETAOto idzie z obłokami i ujrzy go wszelkie oko, i którzy przebili; i narzekać_będą [nad] nim wszystkie pokolenia ziemi. Tak, Amen.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oto przychodzi wśród obłoków, więc zobaczy go każde oko oraz ci, którzy go przebili; i uderzą się w pierś wobec niego wszystkie plemiona ziemi. Tak, amen.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITOto nadchodzi wśród obłoków. Ujrzy Go każde oko, również ci, którzy Go przebili. Opłakiwać Go będą wszystkie plemiona ziemi.Tak! Amen.
18.TOR.PRZ.Oto przychodzi z obłokami i ujrzy Go każde oko i ci, którzy Go przebili; i uderzą się w piersi przez wzgląd na Niego wszystkie pokolenia ziemi. Tak! Amen.