« Apok 1:5 Apokalipsa Jana 1:6 Apok 1:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I uczynił nas Królmi i offiarniki Bogu i ojcu swemu. Temu sława, i dzierżawa na wieki wieków, amen.
2.WUJEK.1923I uczynił nas królestwem i kapłany Bogu i Ojcu swemu; jemu chwała i władza na wieki wieków. Amen.
3.RAKOW.NTI uczynił nas Królmi i Ofiarowniki Bogu i Ojcu swemu; jemuż chwała i moc na wieki wieków. Amen.
4.GDAŃSKA.1881I uczynił nas królami i kapłanami Bogu, Ojcu swemu; jemuż niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Amen.
5.GDAŃSKA.2017I uczynił nas królami i kapłanami dla Boga, swego Ojca, jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen.
6.JACZEWSKIktóry podniósł nas do godności królewskiej i uczynił nas kapłanami Boga i Ojca swojego. Chwała mu i panowanie na wieki wieków. Amen.
7.APOKALYPSIS.1905(i uczynił nas królami i kapłanami Bogu i ojcu swemu) jemu chwała i władza na wieki wieków. Amen.
8.MARIAWICIi uczynił nas Królestwem i Kapłanami Bogu i Ojcu Swojemu: Jemu chwała i władza na wieki wieków. Amen.
9.DĄBR.WUL.1973i uczynił nas królestwem i kapłanami Bogu i Ojcu swemu: jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen.
10.DĄBR.GR.1961i uczynił nas królestwem i kapłanami dla Boga i Ojca swego: jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen.
11.TYSIĄCL.WYD5i uczynił nas królestwem - kapłanami dla Boga i Ojca swojego, Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen.
12.BRYTYJKAI uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego, niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Amen.
13.POZNAŃSKAi uczynił nas królestwem - kapłanami dla Boga, Ojca swojego, Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen.
14.WARSZ.PRASKAi uczynił z nas królestwo kapłanów mających służyć Bogu i Ojcu swojemu. Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen.
15.KALETAI uczynił nas królestwem, kapłanami Bogu i Ojcu swemu; jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.co uczynił nas także przywódcami i kapłanami dla Boga, swojego Ojca Jemu chwała i panowanie na wieki wieków. Amen.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITuczynił nas królestwem i kapłanami Boga, swojego Ojca - Jemu niech będzie chwała! Do Niego niech należy moc - na wieki. Amen.
18.TOR.PRZ.I uczynił nas królami i kapłanami Boga i Ojca swojego; Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen.