« Apok 1:17 Apokalipsa Jana 1:18 Apok 1:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I żywący, a byłem martwy, a oto żywy jestem na wieki wieków. A mam klucze (do) piekła i (do) śmierci.
2.WUJEK.1923I żywy, i byłem umarły, a oto jestem żywiący na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła.
3.RAKOW.NTI żywiący, i byłem umarły, a oto żywy jestem na wieki wieków. Amen. I mam klucze piekła i śmierci.
4.GDAŃSKA.1881I żyjący; a byłem umarły, a otom jest żywy na wieki wieków. I mam klucze piekła i śmierci.
5.GDAŃSKA.2017I żyjący, a byłem umarły. A oto żyję na wieki wieków i mam klucze piekła i śmierci.
6.JACZEWSKIbyłem żywy i umarły i żyć będę na wieki wieków, bo władam śmiercią i piekłem.
7.APOKALYPSIS.1905i który żyje; i stałem się umarłym, a oto żyjącym jestem na wieki wieków; amen; i mam klucze piekła i śmierci.
8.MARIAWICIi żywy; i byłem umarły, a oto jestem żywy na wieki wieków, i mam klucze śmierci i piekła.
9.DĄBR.WUL.1973(1:17b) i Żywy. (1:18) Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła.
10.DĄBR.GR.1961(1:17b) i żywy. (1:18) Byłem umarły, a oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła.
11.TYSIĄCL.WYD5i Żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i Otchłani.
12.BRYTYJKAI żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła.
13.POZNAŃSKAi żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i Otchłani.
14.WARSZ.PRASKAJestem żywy. Byłem już umarły, ale znów żyję [teraz już] na wieki wieków. Mam również klucze do królestwa śmierci i otchłani.
15.KALETAŻyjący, a byłem umarły, a oto żywy jestem na wieki wieków. I mam klucze śmierci i piekła.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.i Żyjący. Stałem się martwy, a oto jestem zaprawdę żyjący na wieki wieków. Mam też klucze Krainy Umarłych i śmierci.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITi Żywy. Byłem martwy, lecz teraz żyję na wieki wieków. Mam też klucze śmierci oraz świata zmarłych.
18.TOR.PRZ.„I żyjący; a byłem martwy, a oto jestem żywy na wieki wieków. Amen. I mam klucze Hadesu i śmierci.”