« Apok 1:12 Apokalipsa Jana 1:13 Apok 1:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A w pośrzodku świeczników podobnego synowi człowieczemu, obleczonego wdługą szatę, i przepasanego u piersi pasem złotym.
2.WUJEK.1923A w pośrodku siedmi lichtarzów złotych podobnego Synowi człowieczemu, obleczonego w długą szatę i przepasanego u piersi pasem złotym.
3.RAKOW.NTA w pojśrzodku onych siedmi świeczników podobnego Synowi człowieczemu, obleczonego w długą szatę, i przepasanego u piersi pasem złotym.
4.GDAŃSKA.1881A w pośrodku onych siedmiu świeczników podobnego Synowi człowieczemu, obleczonego w długą szatę, i przepasanego na piersiach pasem złotym;
5.GDAŃSKA.2017A pośród tych siedmiu świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, ubranego w długą szatę i przepasanego na piersi złotym pasem.
6.JACZEWSKIa w pośrodku nich niby Syna człowieczego, przybranego w długą szatę, i około piersi złotym pasem przepasanego.
7.APOKALYPSIS.1905i pośród siedmiu świeczników podobnego synowi człowieka, obleczonego w poderę i przepasanego na piersiach pasem złotym;
8.MARIAWICIa pośród onych siedmiu Lichtarzy złotych – podobnego Synowi Człowieczemu, obleczonego w długą szatę i przepasanego u piersi pasem złotym.
9.DĄBR.WUL.1973A obróciwszy się ujrzałem siedem złotych świeczników i w pośrodku siedmiu świeczników złotych kogoś podobnego Synowi Człowieczemu, obleczonego w długą do stóp szatę i przewiązanego na piersi pasem złotym.
10.DĄBR.GR.1961A obróciwszy się ujrzałem siedem złotych świeczników, a w środku pomiędzy tymi świecznikami kogoś podobnego do Syna Człowieczego, obleczonego w długą do stóp szatę i przewiązanego na piersi pasem złotym.
11.TYSIĄCL.WYD5i pośród świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, przyobleczonego [w szatę] do stóp i przepasanego na piersiach złotym pasem.
12.BRYTYJKAA pośród tych świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, odzianego w szatę do stóp długą i przepasanego przez pierś złotym pasem;
13.POZNAŃSKAi pośród świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, obleczonego (w szatę) do stóp i przepasanego na piersiach złotym pasem.
14.WARSZ.PRASKAa wśród nich kogoś, kto był podobny do Syna Człowieczego. Miał na sobie szatę długą aż do ziemi i był przepasany wokół piersi złotym pasem.
15.KALETAA pośród siedmiu świeczników podobnego synowi człowieczemu, obleczonego [w] długą_szatę i przepasanego na piersiach pasem złotym;
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś w centrum tych podstawek, kogoś podobnego do Syna Człowieka, odzianego powłóczystą szatą i przed piersiami przepasanego złotym pasem.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITPomiędzy świecznikami natomiast stał ktoś przypominający Syna Człowieczego. Ubrany był w szatę długą aż do stóp, a na piersiach miał złoty pas.
18.TOR.PRZ.A pośrodku siedmiu świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, który jest obleczony w szatę sięgającą stóp, i który jest przepasany na piersiach złotym pasem;