« Apok 1:10 Apokalipsa Jana 1:11 Apok 1:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Co widzisz napisz do ksiąg, i pośli siedmi zborom, które w Azij. Do Efeza, i do Smirny, i do Pergamu, i do Thyatyry, i do Sard, i do Filadelfij, i do Laodykij.
2.WUJEK.1923Mówiący: Co widzisz, napisz w księgi i poślij siedmi kościołom, które są w Azyi: Ephezowi i Smyrnie i Pergamowi i Tyatyrze i Sardowi i Philadelphii i Laodycei.
3.RAKOW.NTMówiący: Jam jest Alpha i Omega, pierwszy i ostatni; a co widzisz napisz w księgi, i pośli do siedmi Zborów które są w Azyey, do Efezu, i do Smyrny, i do Pergamy, i do Thyatyru, i do Sardów, i do Filadelfu, i do Laodyki.
4.GDAŃSKA.1881Jam jest Alfa i Omega, on pierwszy i ostatni; a co widzisz, napisz w księgi i poślij siedmiu zborom, które są w Azyi, do Efezu i do Smyrny, i do Pergamu, i do Tyjatyru, i do Sardów, i do Filadelfii, i do Laodycei.
5.GDAŃSKA.2017Który mówił: Ja jestem Alfa i Omega, pierwszy i ostatni. Co widzisz, napisz w księdze i poślij do siedmiu kościołów, które są w Azji: do Efezu, Smyrny, Pergamonu, Tiatyry, Sardes, Filadelfii i Laodycei.
6.JACZEWSKIktóry mi nakazywał, abym zapisał do księgi, co tylko ujrzę, i abym to posłał siedmi kościołom, które są w Azyi. Kościołami temi są: Efez, Smyrna, Pergamus, Tyatyra, Sardy, Filadelfia i Laodycea.
7.APOKALYPSIS.1905mówiącej: „Jam jest alfa i omega, pierwszy i ostatni” i „Co widzisz, napisz w księgę i poślij zborom, które są w Azyi: do Efezu, i do Smyrny, i do Pergamu, i do Tyatyry, i do Sardów, i do Filadelfii, i do Laodycei”.
8.MARIAWICITo co widzisz, napisz w księgę i poślij do siedmiu Kościołów, które są w Azyi: do Efezu, do Smyrny, do Pergamu, do Tyatyru, do Sard, do Filadelfii i do Laodycei.
9.DĄBR.WUL.1973Co widzisz, napisz w księdze i poślij siedmiu Kościołom w Azji: Efezowi, Smyrnie, Pergamowi, Tiatyrze, Sardom, Filadelfii i Laodycei.
10.DĄBR.GR.1961Co widzisz, napisz w księdze i poślij siedmiu kościołom: Efezowi, Smyrnie, Pergamowi, Tiatyrze, Sardom, Filadelfii i Laodycei.
11.TYSIĄCL.WYD5mówiącej: Co widzisz, napisz w księdze i poślij siedmiu Kościołom: do Efezu, Smyrny, Pergamonu, Tiatyry, Sardes, Filadelfii i Laodycei.
12.BRYTYJKATo, co widzisz, zapisz w księdze i wyślij do siedmiu zborów: do Efezu i do Smyrny, i do Pergamonu, i do Tiatyry, i do Sardes, i do Filadelfii, i do Laodycei.
13.POZNAŃSKAmówiącej: "Co widzisz, zapisz w księdze i poślij siedmiu Kościołom: do Efezu, Smyrny, Pergamu, Tiatyry, Sardów, Filadelfii i Laodycei".
14.WARSZ.PRASKAwydającej mi taki oto nakaz: Wszystko, co widzisz, opisz w specjalnej księdze i poślij ją do siedmiu Kościołów: do Efezu, do Smyrny, do Pergamu, do Tiatyry, do Sardów, do Filadelfii i do Laodycei.
15.KALETAmówiący: napisz w księgę, poślij siedmiu zborom, do Efezu i do Pergamonu, i do Tyjatyry, i do Smyrny, i do Filadelfii, i do Laodycei.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ja Jestem Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni. A co widzisz zapisz na zwoju oraz poślij siedmiu zgromadzeniom wybranych, które są w Azji do Efezu, do Smyrny, do Pergamonu, do Tiatyry, do Sardes, do Filadelfii i do Laodycei.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITTo, co widzisz, zapisz w zwoju i wyślij do siedmiu kościołów: do Efezu, Smyrny, Pergamonu, Tiatyry, Sardis, Filadelfii i Laodycei.
18.TOR.PRZ.„Ja jestem Alfa i Omega, pierwszy i ostatni; a to, co widzisz, napisz w zwoju i poślij do siedmiu zborów, które są w Azji: do Efezu, do Smyrny, do Pergamonu, do Tiatyry, do Sardes, do Filadelfii i do Laodycei.”