« 2Tym 2:16 2 List do Tymoteusza 2:17 2Tym 2:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A słowo ich jako kancer żer mieć będzie. Z których jest Himeneus i Filetus.
2.WUJEK.1923A mowa ich szerzy się jako kancer, z których jest Himeneusz i Philetus,
3.RAKOW.NTA mowa ich jako Gangrena paszą ma, z których jest Himeneus i Filetus;
4.GDAŃSKA.1881A mowa ich szerzy się jako kancer (rak), z których jest Hymeneusz i Filetus,
5.GDAŃSKA.2017A ich mowa szerzy się jak gangrena. Do nich należą Hymenajos i Filetos;
6.JACZEWSKILudzie, głoszący tę domniemaną mądrość, są jako gangrena, a takimi są Hymeneus i Filetus.
7.SYMONa mowa ich szerzy się jako rak. Do takich należą Himeneusz i Filetus,
8.MARIAWICIa mowa ich jako wrzód, tak się rozchodzi. Do tych należą Himeneusz i Filetus,
9.DĄBR.WUL.1973a nauka takich szerzy się jak gangrena. Do nich to należą Hymeneusz i Filet,
10.DĄBR.GR.1961a nauka takich będzie szerzyć się jak gangrena. Do nich to należą Hymeneusz i Filet,
11.TYSIĄCL.WYD5a ich nauka jak gangrena będzie się szerzyć wokoło. Do nich należą Hymenajos i Filetos,
12.BRYTYJKAA nauka ich szerzyć się będzie jak zgorzel; do nich należy Hymeneusz i Filetos,
13.POZNAŃSKAa ich nauka będzie się szerzyć jak gangrena. Do takich należy Hymenajos i Filetos,
14.WARSZ.PRASKAa głoszona przez nich nauka szerzy się dokoła niczym zaraza. Do ludzi tego rodzaju należą Hymenajos i Filetos:
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A ich mowa będzie mieć pożywkę jak gangrena; z tych jest Hymenajos i Filetos,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITIch nauka będzie szerzyć się jak gangrena. Do nich należą Hymeneusz i Filetos.
17.TOR.PRZ.A słowo ich będzie mieć pożywkę jak gangrena, do nich należą Hymeneusz i Filetos,