« Mat 28:8 Ewangelia Mateusza 28:9 Mat 28:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A oto Jezus podkał je mówiąc: Bądźcie zdrowe, i przystąpiwszy ujęły nogi jego, i pokłoniły się mu.
2.WUJEK.1923A oto Jezus potkał się z niemi mówiąc: Bądźcie pozdrowione. A one przystąpiły i ujęły nogi jego i pokłon mu uczyniły.
3.RAKOW.NTA oto Jezus potkał się z nimi, mówiąc: Bądźcie pozdrowione. A ony przystąpiwszy uchwyciły się jego nóg, i pokłoniły się mu.
4.GDAŃSKA.1881A gdy szły, aby to opowiedziały uczniom jego, oto Jezus spotkał się z niemi, mówiąc: Bądźcie pozdrowione. A one przystąpiwszy, uchwyciły się nóg jego i pokłoniły mu się.
5.GDAŃSKA.2017Kiedy szły przekazać to jego uczniom, nagle Jezus wyszedł im na spotkanie i powiedział: Witajcie! A one podeszły, objęły go za nogi i oddały mu pokłon.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA oto Jezus potkał się z niemi, mówiąc: Bądźcie pozdrowione. A oni przystąpiwszy obłapiły nogi jego, i pokłon mu uczyniły.
7.SZCZEPAŃSKIA oto Jezus zastąpił im drogę i rzekł: Witajcie! One zaś zbliżyły się, objęły nogi Jego, i hołd Mu złożyły.
8.GRZYM1936A tu na drodze Jezus ich spotyka i mówi: Witajcie! Rzuciły mu się do stóp i cześć mu oddały.
9.DĄBR.WUL.1973A oto Jezus zastąpił im drogę mówiąc: Witajcie. One zaś zbliżyły się, przypadły do stóp jego i złożyły mu hołd.
10.DĄBR.GR.1961A oto Jezus zastąpił im drogę mówiąc: Witajcie. One zaś zbliżyły się, przypadły do stóp jego i złożyły mu hołd.
11.TYSIĄCL.WYD5A oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc: Witajcie! One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon.
12.BRYTYJKAA oto Jezus zastąpił im drogę i rzekł: Bądźcie pozdrowione! One zaś podeszły, objęły go za nogi i złożyły mu pokłon.
13.POZNAŃSKAA oto Jezus zastąpił im drogę, mówiąc: - Witajcie! Podeszły do Niego, objęły Go za nogi i złożyły Mu pokłon.
14.WARSZ.PRASKAA oto sam Jezus wyszedł im na spotkanie i powiedział: Witajcie! Wtedy one zbliżyły się, upadły Mu do nóg i złożyły Mu pokłon.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdy szły, aby to opowiedzieć jego uczniom, oto Jezus spotkał się z nimi, mówiąc: Bądźcie pozdrowione. A one podeszły, uchwyciły się jego nóg i oddały mu pokłon.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWtem po drodze spotkał je Jezus. Witajcie! - zwrócił się do nich. One zaś podeszły, objęły Jego nogi i pokłoniły Mu się.
17.TOR.NOWE.PRZ.A gdy szły, aby to oznajmić Jego uczniom, oto Jezus wyszedł im na spotkanie, mówiąc: Witajcie! A one zbliżyły się i uchwyciły się Jego stóp, i oddały Mu pokłon.