« Mat 28:5 Ewangelia Mateusza 28:6 Mat 28:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Nie jest tu, wstał bo jako mówił. Przydźcie, obejrzycie mie[j]sce, gdzie leżał pan,
2.WUJEK.1923Niemasz go tu; albowiem powstał, jako powiedział. Chódźcie, a oglądajcie miejsce, gdzie był położony Pan.
3.RAKOW.NTNiemasz go tu; abowiem wzbudzony jest, jako powiedział; chodźcie, oglądajcie miejsce, gdzie leżał Pan.
4.GDAŃSKA.1881Nie maszci go tu; albowiem powstał, jako powiedział; chodźcie, oglądajcie miejsce, gdzie leżał Pan.
5.GDAŃSKA.2017Nie ma go tu. Powstał bowiem, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał Pan.
6.SOŁOWEYCZYK.MATNie maszci go tu, albowiem powstał, jako powiedział. Przystąpcie, a oglądajcie miejsce, gdzie leżał Pan.
7.SZCZEPAŃSKINiemasz Go tu! albowiem powstał z martwych, jak zapowiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał {Pan}.
8.GRZYM1936już go niema tu: zmartwychwstał, jak przepowiedział; zobaczcie, miejsce gdzie go położono.
9.DĄBR.WUL.1973Nie masz go tu, albowiem zmartwychwstał, jako zapowiedział. Pójdźcie, a oglądajcie miejsce, gdzie Pan był złożony.
10.DĄBR.GR.1961Nie ma go tu, albowiem zmartwychwstał, jak zapowiedział. Pójdźcie, a oglądajcie miejsce, gdzie był złożony.
11.TYSIĄCL.WYD5Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak zapowiedział. Przyjdźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał.
12.BRYTYJKANie ma go tu, bo wstał z martwych, jak powiedział; chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał.
13.POZNAŃSKANie ma Go tutaj, zmartwychwstał, jak powiedział, chodźcie, oglądajcie miejsce, gdzie leżał.
14.WARSZ.PRASKANie ma Go tu! Zmartwychwstał, tak jak to zapowiedział. Chodźcie i zobaczcie miejsce, na którym spoczywał.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nie tutaj jest; bo jest wzbudzony, jak powiedział; chodźcie, obejrzyjcie miejsce gdzie Pan leżał.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNie ma Go tu. Zmartwychwstał! - tak jak zapowiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie był położony.
17.TOR.NOWE.PRZ.Nie ma Go tu; bowiem został wzbudzony z martwych, jak powiedział; chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie Pan był położony.