« Mat 28:9 Ewangelia Mateusza 28:10 Mat 28:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Tedy mówi im Jezus: niebójcie się, idźcie, opowiedzcie bratom moim aby szli do Galileie a tam mię ujrzą.
2.WUJEK.1923Tedy im rzekł Jezus: Nie bójcie się, idźcie, oznajmijcie braciéj mojéj, aby poszli do Galilei: tam mię ujrzą.
3.RAKOW.NTTedy mówi im Jezus: Nie bójcie się; idźcie, oznajmicie braciej mej, aby odeszli do Galileiey, a tam mię oglądają.
4.GDAŃSKA.1881Tedy im rzekł Jezus: Nie bójcie się; idźcie, opowiedzcie braciom moim, aby poszli do Galilei, a tam mię ujrzą.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy Jezus powiedział do nich: Nie bójcie się! Idźcie, powiedzcie moim braciom, aby poszli do Galilei. Tam mnie ujrzą.
6.SOŁOWEYCZYK.MATTedy im rzekł Jezus: Nie bójcie się, idźcie, a oznajmijcie braci mojej, aby poszli do Galileiey, tam mię ujrzą.
7.SZCZEPAŃSKIWtedy Jezus rzekł im: Nie bójcie się! idźcie, oznajmijcie braciom moim, aby poszli do Galilei; tam Mnie zobaczą.
8.GRZYM1936A Jezus im rzecze: Nie bójcie się; idźcie i powiedzcie braciom moim, żeby szli do Galilei; tam mię ujrzą.
9.DĄBR.WUL.1973Tedy rzekł im Jezus: Nie lękajcie się: Idźcie, donieście braciom moim, aby poszli do Galilei, tam mię ujrzą.
10.DĄBR.GR.1961Wtedy rzekł im Jezus: Nie lękajcie się. Idźcie, donieście braciom moim, aby poszli do Galilei, a tam mię ujrzą.
11.TYSIĄCL.WYD5A Jezus rzekł do nich: Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech udadzą się do Galilei, tam Mnie zobaczą.
12.BRYTYJKAWtedy rzekł do nich Jezus: Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie braciom moim, aby poszli do Galilei, a tam mnie ujrzą.
13.POZNAŃSKAWtedy Jezus im mówi: - Nie bójcie się, idźcie i oznajmijcie moim braciom, żeby szli do Galilei, tam Mnie zobaczą.
14.WARSZ.PRASKAA Jezus powiedział: Nie bójcie się! Idźcie i powiedzcie moim braciom, żeby się udali do Galilei. Tam Mnie spotkają.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy Jezus im mówi: Nie bójcie się; idźcie, oznajmijcie moim braciom, by wrócili do Galilei; tam mnie zobaczą.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy Jezus powiedział: Nie bójcie się! Idźcie, przekażcie moim braciom, by szli do Galilei. Tam Mnie zobaczą.
17.TOR.NOWE.PRZ.Wtedy Jezus powiedział im: Nie bójcie się; idźcie, powiedzcie moim braciom, aby poszli do Galilei, a tam mnie zobaczą.