« 1Moj 17:22 1 Księga Mojżeszowa 17:23 1Moj 17:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA Abraham pojął Ismahela swego syna i wszytki schowańce swego domu, i wszytki ty, jeż to był kupił, i obrzezał jich łono natemieście tego dnia, jakoż jemu był Bog przykazał.
2.WUJEK.1923I wziął Abraham Ismaela, syna swego, i wszystkie sługi urodzone w domu jego: i wszystkie, które był kupił, wszystkie mężczyzny ze wszech mężów domu swego: i obrzezał ciało odrzezku ich, zaraz onegóż dnia, jako mu był Bóg przykazał.
3.GDAŃSKA.1881Tedy wziął Abraham Ismaela, syna swego, i wszystkie urodzone w domu swym, i wszystkie kupione za pieniądze, każdego mężczyznę, z mężów domu Abrahamowego, i obrzezał ciało nieobrzeski ich, onegoż to dnia, jako mówił z nim Bóg.
4.GDAŃSKA.2017Wtedy Abraham wziął swego syna Izmaela, wszystkich urodzonych w swym domu oraz wszystkich nabytych za pieniądze, wszystkich mężczyzn wśród domowników Abrahama, i obrzezał ciała ich napletków tego samego dnia, jak Bóg mu mówił.
5.CYLKOWI wziął Abraham Iszmaela, syna swojego, i wszystkich urodzonych w domu swoim, i wszystkich nabytych za pieniądze swoje, wszystkich płci męzkiej między domownikami Abrahama, i obrzezał ciało napletka ich tegoż samego dnia, jako mówił z nim Bóg.
6.KRUSZYŃSKIWziął Abraham Izmaela, syna swego, oraz wszystkich urodzonych w domu swoim, tudzież wszystkich kupionych za pieniądze, wszystkich mężczyzn domu Abrahamowego i obrzezał ciało ich odrzezka, w tym samym dniu, którego mówił z nim Bóg.
7.MIESESAbraham wziął tedy syna swego Ismaela i wszystkich domowników swoich i wszystkich nowonabytych swojch za pieniądze, wszystko co męskie wśród ludzi domu Abrahama i dokonał obrzezania na ciele obrzezki ich tego właśnie dnia, gdy Bóg rzekł do niego.
8.TYSIĄCL.WYD5Wtedy Abraham, wziąwszy swego syna, Izmaela, i wszystkich zrodzonych w jego domu lub tych, których nabył za pieniądze - wszystkich swych domowników płci męskiej - jeszcze tego samego dnia obrzezał ciało ich napletka, tak jak mu to nakazał Bóg.
9.BRYTYJKAWtedy Abraham wziął syna swego Ismaela i wszystkich urodzonych w swym domu, i wszystkich nabytych za pieniądze, wszystkich mężczyzn wśród swych domowników i obrzezał napletki ich tego samego dnia, jak mu nakazał Bóg.
10.POZNAŃSKAAbraham zaś Wziął swego syna Ismaela, a także wszystkich [mężczyzn] urodzonych w jego domu i wszystkich nabytych za pieniądze, słowem wszystkich domowników płci męskiej i jeszcze tego samego dnia obrzezał im napletki, jak mu to Bóg nakazał.
11.WARSZ.PRASKAWziął tedy Abraham swojego syna Izmaela, wszystkich narodzonych w jego domu oraz nabytych za pieniądze, wszystkich domowników płci męskiej i jeszcze tego samego dnia, kiedy mu to Jahwe nakazał, obrzezał wszystkich.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem Abraham wziął swojego syna Iszmael, wszystkich urodzonych w swoim domu i wszystkich nabytych za swe pieniądze wszystkich płci męskiej pomiędzy domownikami Abrahama, i tego samego dnia obrzezał ich napletek, tak, jak Bóg z nim mówił.
13.EIB.BIBLIA.2016Abraham tymczasem przywołał swego syna Ismaela, jak również wszystkich urodzonych w swoim domu i wszystkich nabytych za pieniądze - wszystkich mężczyzn spośród swoich domowników - i obrzezał ich napletki. Stało się to dokładnie tego samego dnia, w którym Bóg polecił mu to uczynić.