« 1Moj 17:20 1 Księga Mojżeszowa 17:21 1Moj 17:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPAle ślub moj ustawi❬ę❭ ku Isaakowi, jegoż to Sara tobie urodzi[ła] tegoż czasu w roku w drugiem”.
2.WUJEK.1923Ale przymierze moje ustawię do Izaaka, którego tobie urodzi Sara o tym czasie w roku drugim.
3.GDAŃSKA.1881Ale przymierze moje utwierdzę z Izaakiem, którego tobie urodzi Sara, o tym czasie w roku drugim.
4.GDAŃSKA.2017Ale moje przymierze utwierdzę z Izaakiem, którego Sara urodzi ci za rok o tej porze.
5.CYLKOWPrzymierze zaś Moje utwierdzę z Ic'hakiem, którego urodzi ci Sara, o porze obecnej, w roku następnym."
6.KRUSZYŃSKIAle przymierze moje ustanawiam z Izaakiem, którego urodzi ci Sara w tym czasie, w roku przyszłym".
7.MIESESPrzymierze zaś Swoje ustanowię z Izakiem, którego urodzi ci Sara o tej samej porze w następnym roku.”
8.TYSIĄCL.WYD5Moje zaś przymierze zawrę z Izaakiem, którego urodzi ci Sara za rok o tej porze.
9.BRYTYJKAAle przymierze moje ustanowię z Izaakiem, którego urodzi ci Sara o tym samym czasie w roku następnym.
10.POZNAŃSKAJednak przymierze moje utwierdzę na Izaaku, którego urodzi ci Sara za rok o tej porze.
11.WARSZ.PRASKAAle moje przymierze zawrę z Izaakiem, którego porodzi ci Sara na przyszły rok o tej porze.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale Moje Przymierze utwierdzę z Ic'hakiem, którego w następnym roku, o obecnej porze urodzi ci Sara.
13.EIB.BIBLIA.2016Jednak moje przymierze ustanowię z Izaakiem, którego urodzi ci Sara o tym czasie w następnym roku!