« 1Moj 17:14 1 Księga Mojżeszowa 17:15 1Moj 17:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI rzekł lepak Bog ku Abramowi: „Swej żenie nie będziesz mowić Saraj, ale Sara.
2.WUJEK.1923Rzekł téż Bóg do Abrahama: Sarai, żonę twoję nie będziesz zwał Sarai ale Sarą.
3.GDAŃSKA.1881Potem rzekł Bóg do Abrahama: Sarai, żony twojej, nie będziesz zwał imienia jej Saraj, ale Sara będzie imię jej.
4.GDAŃSKA.2017Potem Bóg powiedział do Abrahama: Twojej żony Saraj nie będziesz już nazywał imieniem Saraj, ale jej imię będzie Sara.
5.CYLKOWI rzekł Bóg do Abrahama: "Saraj, żony twojej, - nie będziesz zwał imienia jej Saraj, bo Sara imię jej.
6.KRUSZYŃSKII rzekł Bóg do Abrahama: "Żonę swoją Saraj nie będziesz zwał imieniem Saraj, ale niech będzie jej imię Sara.
7.MIESESI Bóg rzekł do Abrahama: „Żona twoja Saraj, – nie nazywaj jej Saraj, lecz jej imię: Sara.
8.TYSIĄCL.WYD5I mówił Bóg do Abrahama: Żony twej nie będziesz nazywał imieniem Saraj, lecz imię jej będzie Sara.
9.BRYTYJKAPotem rzekł Bóg do Abrahama: Saraj, swej żony, nie będziesz nazywał Saraj, lecz imię jej będzie Sara.
10.POZNAŃSKARzekł też Bóg do Abrahama: - Nie nazywaj już swojej żony imieniem Saraj, gdyż jej imieniem będzie: Sara.
11.WARSZ.PRASKANadto powiedział Jahwe do Abrahama: Twojej żony odtąd już nie będziesz nazywał Saraj, lecz Sara, to znaczy: pani.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bóg powiedział też do Abrahama: Twojej żony Saraj nie będziesz nazywał jej imieniem Saraj, bo jej imię to Sara.
13.EIB.BIBLIA.2016Następnie Bóg powiedział Abrahamowi: Swojej żony Saraj nie nazywaj już w ten sposób. Jej imię będzie odtąd Sara.