« Jan 7:8 Ewangelia Jana 7:9 Jan 7:10 » 

1.WUJEK.1923To powiedziawszy, został sam w Galilei.
2.RAKOW.NTA to rzekszy im, zetrwał w Galileiey.
3.GDAŃSKA.1881A to im powiedziawszy, został w Galilei.
4.GDAŃSKA.2017Powiedziawszy im to, pozostał w Galilei.
5.SZCZEPAŃSKIPo tych słowach sam został w Galilei.
6.GRZYM1936Oświadczając to, pozostał w Galilei.
7.TYSIĄCL.WYD5To im powiedział i pozostał w Galilei.
8.BRYTYJKATo im powiedział i pozostał w Galilei.
9.POZNAŃSKAPowiedziawszy to pozostał w Galilei.
10.WARSZ.PRASKAPowiedziawszy im to, pozostał w Galilei.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.To im powiedział oraz pozostał w Galilei.