« Jan 7:8 Ewangelia Jana 7:9 Jan 7:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A to rzekszy im, został w Galilej.
2.WUJEK.1923To powiedziawszy, został sam w Galilei.
3.RAKOW.NTA to rzekszy im, zetrwał w Galileiey.
4.GDAŃSKA.1881A to im powiedziawszy, został w Galilei.
5.GDAŃSKA.2017Powiedziawszy im to, pozostał w Galilei.
6.SZCZEPAŃSKIPo tych słowach sam został w Galilei.
7.GRZYM1936Oświadczając to, pozostał w Galilei.
8.DĄBR.WUL.1973To powiedziawszy pozostał w Galilei.
9.TYSIĄCL.WYD5To im powiedział i pozostał w Galilei.
10.BRYTYJKATo im powiedział i pozostał w Galilei.
11.POZNAŃSKAPowiedziawszy to pozostał w Galilei.
12.WARSZ.PRASKAPowiedziawszy im to, pozostał w Galilei.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.To im powiedział oraz pozostał w Galilei.
14.EIB.BIBLIA.2016Po tych słowach pozostał w Galilei.
15.TOR.NOWE.PRZ.A gdy to im powiedział, sam pozostał w Galilei.