« Jan 7:50 Ewangelia Jana 7:51 Jan 7:52 » 

1.WUJEK.1923Izali zakon nasz sądzi człowieka, jeźliby pierwej nie usłyszał od niego i zrozumiał, co czyni?
2.RAKOW.NTIzali Zakon nasz sądzi człowieka, jeśliby nie słyszał od niego pierwej, i poznał, co czyni?
3.GDAŃSKA.1881Izali zakon nasz sądzi człowieka, jeźliby pierwej nie słyszał od niego i nie poznałby, co czyni?
4.GDAŃSKA.2017Czy nasze prawo potępia człowieka, zanim go najpierw nie wysłucha i nie zbada, co czyni?
5.SZCZEPAŃSKICzyż prawo nasze potępia człowieka wpierw, nim się go przesłucha, i zanim się czyny jego zbada?
6.GRZYM1936Czyż Zakon nasz potępia kogo, zanim go wysłucha a dowie się, co czyni?
7.TYSIĄCL.WYD5Czy Prawo nasze potępia człowieka, zanim go wpierw nie przesłucha i zbada, co on czyni?
8.BRYTYJKACzyż zakon nasz sądzi człowieka, jeżeli go wpierw nie przesłucha i nie zbada, co czyni?
9.POZNAŃSKACzy nasze Prawo potępia człowieka, zanim go przedtem nie wysłucha i nie rozpatrzy tego, co on czyni?
10.WARSZ.PRASKACzy nasze Prawo może potępiać jakiegokolwiek człowieka, nim jeszcze przesłucha go i zbada jego czyny?
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czy nasze Prawo sądzi człowieka, jeśli wpierw nie usłyszy od niego wyjaśnień oraz nie pozna, co czyni?