« Jan 7:49 Ewangelia Jana 7:50 Jan 7:51 » 

1.WUJEK.1923Rzekł do nich Nikodem; on który w nocy przyszedł do niego, który był jeden z nich:
2.RAKOW.NTMówi Nykodem do nich, który był przyszedł w nocy do niego, jednym będąc z nich:
3.GDAŃSKA.1881I rzekł do nich Nikodem, który był przyszedł w nocy do niego, będąc jeden z nich:
4.GDAŃSKA.2017Jeden z nich, Nikodem, ten, który przyszedł w nocy do niego, powiedział im:
5.SZCZEPAŃSKINikodem - ten, co przyszedł <przedtem> {w nocy} do Niego - jako jeden z ich grona, odzywa się do nich:
6.GRZYM1936Nikodem zaś, który przyszedł raz w nocy do Jezusa, a który należał do nich, odezwał się w te słowa:
7.TYSIĄCL.WYD5Odezwał się do nich jeden spośród nich, Nikodem, ten, który przedtem przyszedł do Niego:
8.BRYTYJKARzekł do nich Nikodem, ten, który przyszedł przedtem do niego, jeden z ich grona:
9.POZNAŃSKAMówi do nich jeden z ich (grona), Nikodem, który już przedtem przyszedł do Niego: -
10.WARSZ.PRASKAI wtedy odezwał się jeden spośród nich, imieniem Nikodem, ten, który przedtem przyszedł do Niego:
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mówi do nich Nikodem, który był jednym z nich i przyszedł do niego nocą: