« Jan 7:49 Ewangelia Jana 7:50 Jan 7:51 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Mówi Nykodem k nim, który przyszedł był wnocy do niego, jednym będącym z nich.
2.WUJEK.1923Rzekł do nich Nikodem; on który w nocy przyszedł do niego, który był jeden z nich:
3.RAKOW.NTMówi Nykodem do nich, który był przyszedł w nocy do niego, jednym będąc z nich:
4.GDAŃSKA.1881I rzekł do nich Nikodem, który był przyszedł w nocy do niego, będąc jeden z nich:
5.GDAŃSKA.2017Jeden z nich, Nikodem, ten, który przyszedł w nocy do niego, powiedział im:
6.SZCZEPAŃSKINikodem - ten, co przyszedł <przedtem> {w nocy} do Niego - jako jeden z ich grona, odzywa się do nich:
7.GRZYM1936Nikodem zaś, który przyszedł raz w nocy do Jezusa, a który należał do nich, odezwał się w te słowa:
8.DĄBR.WUL.1973I rzekł do nich Nikodem, ten, który przyszedł do niego w nocy, a był jednym z nich:
9.TYSIĄCL.WYD5Odezwał się do nich jeden spośród nich, Nikodem, ten, który przedtem przyszedł do Niego:
10.BRYTYJKARzekł do nich Nikodem, ten, który przyszedł przedtem do niego, jeden z ich grona:
11.POZNAŃSKAMówi do nich jeden z ich (grona), Nikodem, który już przedtem przyszedł do Niego: -
12.WARSZ.PRASKAI wtedy odezwał się jeden spośród nich, imieniem Nikodem, ten, który przedtem przyszedł do Niego:
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mówi do nich Nikodem, który był jednym z nich i przyszedł do niego nocą:
14.EIB.BIBLIA.2016Wtedy odezwał się jeden z nich, Nikodem, który wcześniej spotkał się z Jezusem:
15.TOR.NOWE.PRZ.I powiedział do nich Nikodem, ten który przyszedł do Niego w nocy, a był jednym z nich: