« Jan 7:4 Ewangelia Jana 7:5 Jan 7:6 » 

1.WUJEK.1923Bo i bracia jego weń nie wierzyli.
2.RAKOW.NTBo i bracia jego nie wierzyli weń.
3.GDAŃSKA.1881Bo i bracia jego nie wierzyli weń.
4.GDAŃSKA.2017Bo nawet jego bracia nie wierzyli w niego.
5.SZCZEPAŃSKINie wierzyli weń bowiem nawet bracia Jego!
6.GRZYM1936Bo nawet bracia jego nie wierzyli mu.
7.TYSIĄCL.WYD5Bo nawet Jego bracia nie wierzyli w Niego.
8.BRYTYJKABo nawet bracia jego nie wierzyli w niego.
9.POZNAŃSKAAle Jego bracia nie wierzyli w Niego.
10.WARSZ.PRASKANawet Jego bracia nie wierzyli bowiem w Niego.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż nawet jego bracia nie mieli do niego zaufania.