« Jan 7:48 Ewangelia Jana 7:49 Jan 7:50 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ale tłum ten który nie zna zakonu, przeklęty jest.
2.WUJEK.1923Ale ten gmin, który nie umie zakonu; przeklęci są.
3.RAKOW.NTAle tłum ten, który nie zna Zakonu, przeklęci są.
4.GDAŃSKA.1881Tylko ten gmin, który nie zna zakonu; przeklęci są.
5.GDAŃSKA.2017A to pospólstwo, które nie zna prawa, jest przeklęte.
6.SZCZEPAŃSKIAle, przeklęty ten motłoch, co nie zna zakonu!
7.GRZYM1936A to pospólstwo, które Zakonu nie zna, jest przeklęte.
8.DĄBR.WUL.1973A ten motłoch, który nie zna Zakonu, przeklęty jest.
9.TYSIĄCL.WYD5A ten tłum, który nie zna Prawa, jest przeklęty.
10.BRYTYJKATylko ten motłoch, który nie zna zakonu, jest przeklęty.
11.POZNAŃSKAA ten tłum, który nie zna Prawa, niech będzie przeklęty.
12.WARSZ.PRASKATen tłum zaś nie zna Prawa i jest przeklęty.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tylko ten tłum, nie znający Prawa; są przeklęci.
14.EIB.BIBLIA.2016A ten tłum, który nie zna Prawa, jest przeklęty.
15.TOR.NOWE.PRZ.Tylko ten tłum, nieznający Prawa, jest przeklęty.