« Jan 7:46 Ewangelia Jana 7:47 Jan 7:48 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Odpowiedzieli im przeto Faryzeuszowie: Zali i wy zwiedzieniście?
2.WUJEK.1923Odpowiedzieli im tedy Pharyzeuszowie: Alboście i wy zwiedzieni?
3.RAKOW.NTOdpowiedzieli im tedy Faryzeuszowie: Zażeście i wy zwiedzieni?
4.GDAŃSKA.1881I odpowiedzieli im Faryzeuszowie: Alboście i wy zwiedzeni?
5.GDAŃSKA.2017I odpowiedzieli im faryzeusze: Czy i wy jesteście zwiedzeni?
6.SZCZEPAŃSKIOdpowiedzieli im zatem faryzeusze: Czyż i wy daliście się uwieść?
7.GRZYM1936A na to im Faryzeusze: Może i was uwiódł?
8.DĄBR.WUL.1973Odpowiedzieli im tedy faryzeusze: Czyście i wy zwiedzeni?
9.TYSIĄCL.WYD5Odpowiedzieli im faryzeusze: Czyż i wy daliście się zwieść?
10.BRYTYJKAWtedy odpowiedzieli im faryzeusze: Czy i wy daliście się zwieść?
11.POZNAŃSKAFaryzeusze więc odpowiedzieli im: - Czy i wy daliście się zwieść.
12.WARSZ.PRASKAZapytali ich tedy faryzeusze: Czyż i wy daliście się oszukać?
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A faryzeusze im odpowiedzieli: Czy i wy jesteście zwiedzeni?
14.EIB.BIBLIA.2016Wtedy faryzeusze powiedzieli: Czyżbyście i wy dali się zwieść?
15.TOR.NOWE.PRZ.I odpowiedzieli więc im faryzeusze: Czy i wy jesteście zwiedzeni?