« Jan 7:45 Ewangelia Jana 7:46 Jan 7:47 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Odpowiedzieli słudzy: Nigdy tak niemówił człowiek, jako ten człowiek.
2.WUJEK.1923Odpowiedzieli słudzy: Nigdy tak człowiek nie mówił, jako ten człowiek.
3.RAKOW.NTOdpowiedzieli słudzy: Nigdy tak nie mówił człowiek, jako ten człowiek.
4.GDAŃSKA.1881Odpowiedzieli oni słudzy: Nigdy tak nie mówił człowiek jako ten człowiek.
5.GDAŃSKA.2017Słudzy odpowiedzieli: Nikt nigdy nie mówił tak, jak ten człowiek.
6.SZCZEPAŃSKINigdy człowiek - odpowiedzieli strażnicy - nie przemówił tak, jak ten właśnie Człowiek.
7.GRZYM1936Odpowiedzieli słudzy: Żaden człowiek tak nie mówił, jak on mówi.
8.DĄBR.WUL.1973Odpowiedzieli słudzy: Żaden człowiek tak nie mówił, jak on.
9.TYSIĄCL.WYD5Strażnicy odpowiedzieli: Nigdy jeszcze nikt tak nie przemawiał jak ten człowiek.
10.BRYTYJKASłudzy odpowiedzieli: Nigdy jeszcze człowiek tak nie przemawiał, jak ten człowiek mówi.
11.POZNAŃSKASłudzy odpowiedzieli: - Żaden człowiek nigdy tak nie przemawiał!
12.WARSZ.PRASKAA strażnicy odpowiedzieli: Nikt i nigdy nie przemawiał tak, jak przemawia ten człowiek.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Podwładni odpowiedzieli: Człowiek nigdy tak nie mówił, jak ten człowiek.
14.EIB.BIBLIA.2016Strażnicy na to: Jeszcze nigdy nikt nie przemawiał tak, jak ten człowiek.
15.TOR.NOWE.PRZ.Odpowiedzieli podwładni: Żaden człowiek, nigdy tak nie przemawiał, jak Ten człowiek.