« Jan 7:45 Ewangelia Jana 7:46 Jan 7:47 » 

1.WUJEK.1923Odpowiedzieli słudzy: Nigdy tak człowiek nie mówił, jako ten człowiek.
2.RAKOW.NTOdpowiedzieli słudzy: Nigdy tak nie mówił człowiek, jako ten człowiek.
3.GDAŃSKA.1881Odpowiedzieli oni słudzy: Nigdy tak nie mówił człowiek jako ten człowiek.
4.GDAŃSKA.2017Słudzy odpowiedzieli: Nikt nigdy nie mówił tak, jak ten człowiek.
5.SZCZEPAŃSKINigdy człowiek - odpowiedzieli strażnicy - nie przemówił tak, jak ten właśnie Człowiek.
6.GRZYM1936Odpowiedzieli słudzy: Żaden człowiek tak nie mówił, jak on mówi.
7.TYSIĄCL.WYD5Strażnicy odpowiedzieli: Nigdy jeszcze nikt tak nie przemawiał jak ten człowiek.
8.BRYTYJKASłudzy odpowiedzieli: Nigdy jeszcze człowiek tak nie przemawiał, jak ten człowiek mówi.
9.POZNAŃSKASłudzy odpowiedzieli: - Żaden człowiek nigdy tak nie przemawiał!
10.WARSZ.PRASKAA strażnicy odpowiedzieli: Nikt i nigdy nie przemawiał tak, jak przemawia ten człowiek.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Podwładni odpowiedzieli: Człowiek nigdy tak nie mówił, jak ten człowiek.