« Jan 7:41 Ewangelia Jana 7:42 Jan 7:43 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Nie pismoli powieda, iż znasienia Dawidowego, i od Bethlehema wsi, gdzie był Dawid, Christus przyjdzie?
2.WUJEK.1923Izaż Pismo nie powiada, iż Chrystus przyjdzie z nasienia Dawidowego, a z Bethlehem miasteczka, gdzie był Dawid?
3.RAKOW.NTA zaż Pismo nie rzekło, iż z nasienia Dawidowego, a z Bethleem miasteczka, gdzie był Dawid, Christus przyjdzie?
4.GDAŃSKA.1881Azaż nie mówi Pismo, iż z nasienia Dawidowego i z Betlehemu miasteczka, gdzie był Dawid, przyjdzie Chrystus?
5.GDAŃSKA.2017Czyż Pismo nie mówi, że Chrystus przyjdzie z potomstwa Dawida i z miasteczka Betlejem, gdzie mieszkał Dawid?
6.SZCZEPAŃSKICzyż Pismo nie mówi, że Chrystus przyjdzie z rodu Dawida i z Betlejemu, z miasta, skąd pochodził Dawid?
7.GRZYM1936Czyż nie mówi pismo, że Chrystus ma przyjść z nasienia Dawida i z miasta Betlejem, skąd był Dawid?
8.DĄBR.WUL.1973Czyż Pismo nie mówi, że Chrystus przyjdzie z rodu Dawida i z miasteczka Betlejem, skąd był Dawid?
9.TYSIĄCL.WYD5Czyż Pismo nie mówi, że Mesjasz będzie pochodził z potomstwa Dawidowego i z miasteczka Betlejem, skąd był Dawid?
10.BRYTYJKACzy Pismo nie mówi, że Chrystus przyjdzie z rodu Dawida i z Betlejemu, miejscowości, gdzie mieszkał Dawid?
11.POZNAŃSKACzyż Pismo nie powiada, że Mesjasz przyjdzie z rodu Dawida i z miasteczka Betlejem, z którego pochodzi Dawid?
12.WARSZ.PRASKACzyż Pismo nie mówi, że Mesjasz ma przyjść z miasta Betlejem, z pokolenia Dawidowego?
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Czy Pismo nie powiedziało, że Chrystus przybywa z nasienia Dawida i ze wsi Betlejem, gdzie był Dawid?
14.EIB.BIBLIA.2016Przecież samo Pismo stwierdza, że Chrystus będzie pochodził z rodu Dawida i z Betlejem, miasteczka, w którym Dawid mieszkał.
15.TOR.NOWE.PRZ.Czy Pismo nie powiedziało, że z potomstwa Dawida i z Betlejem, miasteczka, gdzie był Dawid, przyjdzie Mesjasz?