« Jan 7:3 Ewangelia Jana 7:4 Jan 7:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo nikt w tajemności nic nie czyni, lecz szuka sam na jawie być. Jeśli te (rzeczy) czynisz. Objaw się światu.
2.WUJEK.1923Albowiem żaden nic w skrytości nie czyni, a sam chce być na jawi. Jeźli te rzeczy czynisz, oznajmij sam siebie światu.
3.RAKOW.NTAbowiem żaden nic w skrytości nie czyni, a szuka sam na jawi być; Jeśli te rzeczy czynisz, objawże samego siebie światu.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem żaden nic w skrytości nie czyni, kto chce być widziany; przetoż ty, jeźli takie rzeczy czynisz, objaw się światu.
5.GDAŃSKA.2017Nikt bowiem nie czyni nic w ukryciu, jeśli chce być znany. Dlatego ty, jeśli takie rzeczy czynisz, objaw się światu.
6.SZCZEPAŃSKINikt bowiem nie działa niczego w skrytości, jeśli sam pragnie być na widoku. Kiedy takie rzeczy czynisz, daj się poznać światu!
7.GRZYM1936Nikt przecież nie działa potajemnie, jeśli chce ludziom się okazać; jeśli takie dzieła czynisz, daj się poznać światu.
8.DĄBR.WUL.1973Nikt bowiem nie czyni czegokolwiek w skrytości, gdy sam pragnie pozostawać na widoku. Gdy takich rzeczy dokonywasz, daj się poznać światu.
9.TYSIĄCL.WYD5Nikt bowiem nie dokonuje niczego w ukryciu, jeżeli chce się publicznie ujawnić. Skoro takich rzeczy dokonujesz, to pokaż się światu!
10.BRYTYJKANikt bowiem nic w skrytości nie czyni, jeśli chce być znany. Skoro takie rzeczy czynisz, daj się poznać światu.
11.POZNAŃSKABo kto chce, żeby Go poznano, nie działa w ukryciu. Skoro takich dzieł dokonujesz, pokaż się światu.
12.WARSZ.PRASKANikt bowiem nie czyni niczego w ukryciu, jeżeli chce, by o nim powszechnie wiedziano. Skoro więc Ty czynisz takie rzeczy, to okaż się światu.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem nikt nie czyni nic w ukryciu oraz sam pragnie żyć otwarcie. Jeśli czynisz takie rzeczy, uczyń siebie widocznym światu.
14.EIB.BIBLIA.2016Nikt przecież nie czyni nic po kryjomu, jeśli mu zależy na jawności. Skoro takich rzeczy dokonujesz, daj o sobie znać światu.
15.TOR.NOWE.PRZ.Nikt bowiem nie czyni nic w ukryciu, lecz sam stara się być publicznie znany. Jeśli takie rzeczy czynisz, pokaż się światu.