« Jan 7:3 Ewangelia Jana 7:4 Jan 7:5 » 

1.WUJEK.1923Albowiem żaden nic w skrytości nie czyni, a sam chce być na jawi. Jeźli te rzeczy czynisz, oznajmij sam siebie światu.
2.RAKOW.NTAbowiem żaden nic w skrytości nie czyni, a szuka sam na jawi być; Jeśli te rzeczy czynisz, objawże samego siebie światu.
3.GDAŃSKA.1881Albowiem żaden nic w skrytości nie czyni, kto chce być widziany; przetoż ty, jeźli takie rzeczy czynisz, objaw się światu.
4.GDAŃSKA.2017Nikt bowiem nie czyni nic w ukryciu, jeśli chce być znany. Dlatego ty, jeśli takie rzeczy czynisz, objaw się światu.
5.SZCZEPAŃSKINikt bowiem nie działa niczego w skrytości, jeśli sam pragnie być na widoku. Kiedy takie rzeczy czynisz, daj się poznać światu!
6.GRZYM1936Nikt przecież nie działa potajemnie, jeśli chce ludziom się okazać; jeśli takie dzieła czynisz, daj się poznać światu.
7.TYSIĄCL.WYD5Nikt bowiem nie dokonuje niczego w ukryciu, jeżeli chce się publicznie ujawnić. Skoro takich rzeczy dokonujesz, to pokaż się światu!
8.BRYTYJKANikt bowiem nic w skrytości nie czyni, jeśli chce być znany. Skoro takie rzeczy czynisz, daj się poznać światu.
9.POZNAŃSKABo kto chce, żeby Go poznano, nie działa w ukryciu. Skoro takich dzieł dokonujesz, pokaż się światu.
10.WARSZ.PRASKANikt bowiem nie czyni niczego w ukryciu, jeżeli chce, by o nim powszechnie wiedziano. Skoro więc Ty czynisz takie rzeczy, to okaż się światu.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem nikt nie czyni nic w ukryciu oraz sam pragnie żyć otwarcie. Jeśli czynisz takie rzeczy, uczyń siebie widocznym światu.