« Jan 7:37 Ewangelia Jana 7:38 Jan 7:39 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Kto wierzy w mię jako rzekło pismo, rzeki z żywota jego pocieką wody żywej.
2.WUJEK.1923Kto wierzy w mię, jako mówi Pismo, rzeki wody żywej popłyną z żywota jego.
3.RAKOW.NTKto wierzy w mię, jako rzekło Pismo, rzeki z żywota jego popłyną wody żywiącej.
4.GDAŃSKA.1881Kto wierzy w mię, jako mówi Pismo, rzeki wody żywej popłyną z żywota jego.
5.GDAŃSKA.2017Kto wierzy we mnie, jak mówi Pismo, rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza.
6.SZCZEPAŃSKIKto wierzy we Mnie, z jego głębi - jak powiada Pismo: wypłyną rzeki wody żywej.
7.GRZYM1936Kto we mnie wierzy, jak mówi Pismo, temu z wnętrza źródła wody żywej wytrysną.
8.DĄBR.WUL.1973Kto wierzy we mnie, jak mówi Pismo, rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza.
9.TYSIĄCL.WYD5Jak rzekło Pismo: Rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza.
10.BRYTYJKAKto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej.
11.POZNAŃSKAA z wnętrza tego, kto wierzy we Mnie - jak powiedziano w Piśmie - płyną rzeki żywej wody.
12.WARSZ.PRASKAWówczas sprawdzą się na nim słowa Pisma: Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Temu, co we mnie wierzy jak powiedziało Pismo z jego wnętrza wytrysną strumienie wody żyjącej.
14.EIB.BIBLIA.2016Kto wierzy we Mnie, jak głosi Pismo, z jego wnętrza popłyną rzeki wody żywej.
15.TOR.NOWE.PRZ.Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza.