« Jan 7:37 Ewangelia Jana 7:38 Jan 7:39 » 

1.WUJEK.1923Kto wierzy w mię, jako mówi Pismo, rzeki wody żywej popłyną z żywota jego.
2.RAKOW.NTKto wierzy w mię, jako rzekło Pismo, rzeki z żywota jego popłyną wody żywiącej.
3.GDAŃSKA.1881Kto wierzy w mię, jako mówi Pismo, rzeki wody żywej popłyną z żywota jego.
4.GDAŃSKA.2017Kto wierzy we mnie, jak mówi Pismo, rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza.
5.SZCZEPAŃSKIKto wierzy we Mnie, z jego głębi - jak powiada Pismo: wypłyną rzeki wody żywej.
6.GRZYM1936Kto we mnie wierzy, jak mówi Pismo, temu z wnętrza źródła wody żywej wytrysną.
7.TYSIĄCL.WYD5Jak rzekło Pismo: Rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza.
8.BRYTYJKAKto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej.
9.POZNAŃSKAA z wnętrza tego, kto wierzy we Mnie - jak powiedziano w Piśmie - płyną rzeki żywej wody.
10.WARSZ.PRASKAWówczas sprawdzą się na nim słowa Pisma: Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Temu, co we mnie wierzy jak powiedziało Pismo z jego wnętrza wytrysną strumienie wody żyjącej.