« Jan 7:36 Ewangelia Jana 7:37 Jan 7:38 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574W ostatni lepak dzień wielki święta, stanął Jesus, i wołał mówiąc: Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie ku mnie, a pije.
2.WUJEK.1923A w ostateczny dzień wielki święta stał Jezus i wołał, mówiąc: Jeźli kto pragnie, niech do mnie przyjdzie, a pije.
3.RAKOW.NTA w on ostateczny dzień wielki święta, stanął Jezus, i krzyczał mówiąc: Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie, i pije!
4.GDAŃSKA.1881A w on ostateczny dzień wielki święta onego stanął Jezus i wołał mówiąc: Jeźli kto pragnie, niech do mnie przyjdzie, a pije.
5.GDAŃSKA.2017A w ostatnim, wielkim dniu tego święta, Jezus stanął i wołał: Jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije.
6.SZCZEPAŃSKIA w ostatnim, wielkim dniu uroczystości, stał Jezus i wołał, mówiąc: Jeśli kto pragnie, niech do Mnie przyjdzie i czerpie!
7.GRZYM1936A w ostatni wielki dzień świąt Jezus powstał i zawołał: Jeśli kto pragnie, niech do mnie przyjdzie i pije.
8.DĄBR.WUL.1973A w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i zawołał mówiąc: Jeśli kto pragnie, niech do mnie przyjdzie, a pije.
9.TYSIĄCL.WYD5W ostatnim zaś, najbardziej uroczystym dniu święta Jezus wstał i zawołał donośnym głosem: Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie - niech przyjdzie do Mnie i pije!
10.BRYTYJKAA w ostatnim, wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije.
11.POZNAŃSKAW ostatni wielki dzień święta Jezus stanął i głośno zawołał: - Jeśli kto jest spragniony, niech przyjdzie do Mnie i pije!
12.WARSZ.PRASKAA w ostatnim, najuroczystszym dniu święta Jezus stojąc wołał bardzo donośnym głosem: Kto odczuwa pragnienie, a wierzy we Mnie, niech przyjdzie do Mnie i niech pije.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś w ostatnim, wielkim dniu święta, Jezus stanął i zawołał, mówiąc: Jeśli ktoś pragnie, niech przychodzi do mnie i pije.
14.EIB.BIBLIA.2016A w ostatnim, wielkim dniu święta Jezus stanął i głośno zawołał: Jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do Mnie i pije.
15.TOR.NOWE.PRZ.A Jezus, w ostatnim wielkim dniu święta, stanął i głośno zawołał, głosząc: Jeśli ktoś pragnie, niech przychodzi do mnie i pije!