« Jan 7:36 Ewangelia Jana 7:37 Jan 7:38 » 

1.WUJEK.1923A w ostateczny dzień wielki święta stał Jezus i wołał, mówiąc: Jeźli kto pragnie, niech do mnie przyjdzie, a pije.
2.RAKOW.NTA w on ostateczny dzień wielki święta, stanął Jezus, i krzyczał mówiąc: Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie, i pije!
3.GDAŃSKA.1881A w on ostateczny dzień wielki święta onego stanął Jezus i wołał mówiąc: Jeźli kto pragnie, niech do mnie przyjdzie, a pije.
4.GDAŃSKA.2017A w ostatnim, wielkim dniu tego święta, Jezus stanął i wołał: Jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije.
5.SZCZEPAŃSKIA w ostatnim, wielkim dniu uroczystości, stał Jezus i wołał, mówiąc: Jeśli kto pragnie, niech do Mnie przyjdzie i czerpie!
6.GRZYM1936A w ostatni wielki dzień świąt Jezus powstał i zawołał: Jeśli kto pragnie, niech do mnie przyjdzie i pije.
7.TYSIĄCL.WYD5W ostatnim zaś, najbardziej uroczystym dniu święta Jezus wstał i zawołał donośnym głosem: Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie - niech przyjdzie do Mnie i pije!
8.BRYTYJKAA w ostatnim, wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije.
9.POZNAŃSKAW ostatni wielki dzień święta Jezus stanął i głośno zawołał: - Jeśli kto jest spragniony, niech przyjdzie do Mnie i pije!
10.WARSZ.PRASKAA w ostatnim, najuroczystszym dniu święta Jezus stojąc wołał bardzo donośnym głosem: Kto odczuwa pragnienie, a wierzy we Mnie, niech przyjdzie do Mnie i niech pije.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś w ostatnim, wielkim dniu święta, Jezus stanął i zawołał, mówiąc: Jeśli ktoś pragnie, niech przychodzi do mnie i pije.