« Jan 7:34 Ewangelia Jana 7:35 Jan 7:36 » 

1.WUJEK.1923Mówili tedy Żydowie między sobą: Dokądże ten pójdzie, iż my go nie najdziemy? Czyli pójdzie do rozproszenia poganów i będzie uczył pogany?
2.RAKOW.NTMówili tedy Żydowie między sobą: Dokądże ten ma iść, że my go nie najdziemy? Czyli do rozproszenia Greków ma iść, i uczyć Greki?
3.GDAŃSKA.1881Mówili tedy Żydowie między sobą: Dokądże ten pójdzie, że my go nie znajdziemy? czyli do rozproszonych poganów pójdzie i będzie uczył pogany?
4.GDAŃSKA.2017Wówczas Żydzi mówili między sobą: Dokąd on pójdzie, że go nie znajdziemy? Czy pójdzie do rozproszonych wśród pogan i będzie nauczał pogan?
5.SZCZEPAŃSKIMówili tedy Judejczycy między sobą: Dokądże Ten chce się udać, że nie będziemy Go mogli znaleźć? Czyżby miał zamiar udać się do dyaspory, między Hellenów, i Hellenów nauczać?
6.GRZYM1936I mówili Żydzi między sobą: Dokądże ma iść, iż go nie znajdziemy? Może pójdzie na rozproszenie między narody, żeby uczyć pogan?
7.TYSIĄCL.WYD5Rzekli Żydzi do siebie: Dokąd to zamierza on pójść, że go nie będziemy mogli znaleźć? Czyżby miał zamiar udać się do Żydów rozproszonych wśród Greków i nauczać Greków?
8.BRYTYJKAWtedy Żydzi mówili między sobą: Dokądże Ten chce się udać, że my go nie znajdziemy? Czy chce się udać do Żydów rozproszonych między Grekami i uczyć Greków?
9.POZNAŃSKAWięc Judejczycy mówili między sobą: - Dokąd On chce pójść, że my Go nie znajdziemy? Czyżby chciał udać się do Żydów rozproszonych wśród Greków i Greków nauczać?
10.WARSZ.PRASKAMówili tedy Żydzi między sobą: Dokąd to On zamierza pójść, że nie będziemy mogli Go znaleźć? Czy chce się udać do Żydów żyjących w rozproszeniu wśród Greków po to, by właśnie Greków nauczać?
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc Żydzi mówili między sobą: Dokąd on ma zamiar pójść, że my go nie znajdziemy? Czy zamierza wyruszyć do diaspory Greków i uczyć Greków?