« Jan 7:34 Ewangelia Jana 7:35 Jan 7:36 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Rzekli przeto Judowie ku sobie: Gdzie ten ma iść, iż my nie znajdziemy go? Nie do rozsypaniali Greków ma iść, i uczyć Greki?
2.WUJEK.1923Mówili tedy Żydowie między sobą: Dokądże ten pójdzie, iż my go nie najdziemy? Czyli pójdzie do rozproszenia poganów i będzie uczył pogany?
3.RAKOW.NTMówili tedy Żydowie między sobą: Dokądże ten ma iść, że my go nie najdziemy? Czyli do rozproszenia Greków ma iść, i uczyć Greki?
4.GDAŃSKA.1881Mówili tedy Żydowie między sobą: Dokądże ten pójdzie, że my go nie znajdziemy? czyli do rozproszonych poganów pójdzie i będzie uczył pogany?
5.GDAŃSKA.2017Wówczas Żydzi mówili między sobą: Dokąd on pójdzie, że go nie znajdziemy? Czy pójdzie do rozproszonych wśród pogan i będzie nauczał pogan?
6.SZCZEPAŃSKIMówili tedy Judejczycy między sobą: Dokądże Ten chce się udać, że nie będziemy Go mogli znaleźć? Czyżby miał zamiar udać się do dyaspory, między Hellenów, i Hellenów nauczać?
7.GRZYM1936I mówili Żydzi między sobą: Dokądże ma iść, iż go nie znajdziemy? Może pójdzie na rozproszenie między narody, żeby uczyć pogan?
8.DĄBR.WUL.1973Mówili tedy Żydzi między sobą: Dokądże on pójdzie, że my go nie znajdziemy? Czyżby miał zamiar pójść do pogan na diasporę i pogan nauczać?
9.TYSIĄCL.WYD5Rzekli Żydzi do siebie: Dokąd to zamierza on pójść, że go nie będziemy mogli znaleźć? Czyżby miał zamiar udać się do Żydów rozproszonych wśród Greków i nauczać Greków?
10.BRYTYJKAWtedy Żydzi mówili między sobą: Dokądże Ten chce się udać, że my go nie znajdziemy? Czy chce się udać do Żydów rozproszonych między Grekami i uczyć Greków?
11.POZNAŃSKAWięc Judejczycy mówili między sobą: - Dokąd On chce pójść, że my Go nie znajdziemy? Czyżby chciał udać się do Żydów rozproszonych wśród Greków i Greków nauczać?
12.WARSZ.PRASKAMówili tedy Żydzi między sobą: Dokąd to On zamierza pójść, że nie będziemy mogli Go znaleźć? Czy chce się udać do Żydów żyjących w rozproszeniu wśród Greków po to, by właśnie Greków nauczać?
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc Żydzi mówili między sobą: Dokąd on ma zamiar pójść, że my go nie znajdziemy? Czy zamierza wyruszyć do diaspory Greków i uczyć Greków?
14.EIB.BIBLIA.2016Zastanawiali się zatem Żydzi między sobą: Dokąd On się wybiera, że nie zdołamy Go znaleźć? Czyżby chciał pójść między Greków i uczyć naszych ludzi, rozproszonych wśród nich?
15.TOR.NOWE.PRZ.Powiedzieli więc Żydzi do siebie: Dokąd On zamierza iść, że my Go nie znajdziemy? Czy zamierza iść do greckiej diaspory i nauczać Greków?