« Jan 7:30 Ewangelia Jana 7:31 Jan 7:32 » 

1.WUJEK.1923A wiele z rzeszej uwierzyło weń i mówili; Chrystus kiedy przyjdzie, azaż więcej cudów uczyni, niż które ten czyni?
2.RAKOW.NTA wiele ich z onego tłumu uwierzyli weń i mówili: Iż on Christus kiedy przydzie, a zaż więcej znamion uczyni nad te, które ten uczynił?
3.GDAŃSKA.1881A wiele ich z ludu uwierzyli weń i mówili: Chrystus gdy przyjdzie, izaż więcej cudów uczyni nad te, które ten uczynił?
4.GDAŃSKA.2017A wielu z ludu uwierzyło w niego i mówiło: Gdy Chrystus przyjdzie, czyż uczyni więcej cudów, niż on uczynił?
5.SZCZEPAŃSKIZ tłumu jednak wielu weń uwierzyło, i mówili: Czy Chrystus, gdy przyjdzie, więcej cudów działać będzie, niż te, których Ten dokonał?
6.GRZYM1936A z ludu wielu uwierzyło weń i mówiło: Czyż kiedy Chrystus przyjdzie, większe cuda działać będzie, niż on!
7.TYSIĄCL.WYD5Natomiast wielu spośród tłumu uwierzyło w Niego, i mówili: Czyż Mesjasz, kiedy przyjdzie, uczyni więcej znaków, niż On uczynił?
8.BRYTYJKAA wielu z ludu uwierzyło w niego i mówiło: Czy Chrystus, gdy przyjdzie, uczyni więcej cudów, niż Ten ich uczynił?
9.POZNAŃSKAA z tłumu wielu uwierzyło w Niego. I mówili: - Czyż Mesjasz, kiedy przyjdzie, uczyni więcej znaków od Niego?
10.WARSZ.PRASKAWielu zaś spośród tłumu uwierzyło w Niego mówiąc: Czyż Mojżesz, gdy przyjdzie, uczyni więcej znaków, niż On uczynił?
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś wielu z tłumu uwierzyło w niego i mówili: Gdyby przyszedł Chrystus, czy by uczynił więcej znaków od tych, które ten uczynił?