« Jan 7:30 Ewangelia Jana 7:31 Jan 7:32 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Mnodzy lepak z tłumu uwierzyli weń, i mówili, że Christus gdy przyjdzie, aza więcej znaków nad te uczyni, które ten poczynił?
2.WUJEK.1923A wiele z rzeszej uwierzyło weń i mówili; Chrystus kiedy przyjdzie, azaż więcej cudów uczyni, niż które ten czyni?
3.RAKOW.NTA wiele ich z onego tłumu uwierzyli weń i mówili: Iż on Christus kiedy przydzie, a zaż więcej znamion uczyni nad te, które ten uczynił?
4.GDAŃSKA.1881A wiele ich z ludu uwierzyli weń i mówili: Chrystus gdy przyjdzie, izaż więcej cudów uczyni nad te, które ten uczynił?
5.GDAŃSKA.2017A wielu z ludu uwierzyło w niego i mówiło: Gdy Chrystus przyjdzie, czyż uczyni więcej cudów, niż on uczynił?
6.SZCZEPAŃSKIZ tłumu jednak wielu weń uwierzyło, i mówili: Czy Chrystus, gdy przyjdzie, więcej cudów działać będzie, niż te, których Ten dokonał?
7.GRZYM1936A z ludu wielu uwierzyło weń i mówiło: Czyż kiedy Chrystus przyjdzie, większe cuda działać będzie, niż on!
8.DĄBR.WUL.1973A spośród rzeszy wielu uwierzyło weń i mówili: Czyż Chrystus, gdy przyjdzie, więcej cudów uczyni niż te, które czyni ten?
9.TYSIĄCL.WYD5Natomiast wielu spośród tłumu uwierzyło w Niego, i mówili: Czyż Mesjasz, kiedy przyjdzie, uczyni więcej znaków, niż On uczynił?
10.BRYTYJKAA wielu z ludu uwierzyło w niego i mówiło: Czy Chrystus, gdy przyjdzie, uczyni więcej cudów, niż Ten ich uczynił?
11.POZNAŃSKAA z tłumu wielu uwierzyło w Niego. I mówili: - Czyż Mesjasz, kiedy przyjdzie, uczyni więcej znaków od Niego?
12.WARSZ.PRASKAWielu zaś spośród tłumu uwierzyło w Niego mówiąc: Czyż Mojżesz, gdy przyjdzie, uczyni więcej znaków, niż On uczynił?
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś wielu z tłumu uwierzyło w niego i mówili: Gdyby przyszedł Chrystus, czy by uczynił więcej znaków od tych, które ten uczynił?
14.EIB.BIBLIA.2016Za to uwierzyło w Niego wiele osób spośród stojących w tłumie. Mówili oni: Czy gdy przyjdzie Chrystus, dokona więcej znaków niż Ten?
15.TOR.NOWE.PRZ.A wielu z ludzi uwierzyło w Niego i mówiło: Gdyby przyszedł Mesjasz, czy uczyniłby więcej cudownych znaków od tych, które Ten uczynił?