« Jan 7:2 Ewangelia Jana 7:3 Jan 7:4 » 

1.WUJEK.1923Rzekli tedy do niego bracia jego: Odejdź ztąd a idź do Żydowskiej ziemie, żeby i uczniowie twoi widzieć dzieła twe, które czynisz.
2.RAKOW.NTRzekli tedy do niego bracia jego: Przejdź ztąd, a odejdź do Judskiej ziemie, żeby i uczniowie twoi przypatrzyli się uczynkom twoim, które czynisz.
3.GDAŃSKA.1881Tedy rzekli do niego bracia jego: Odejdź stąd, a idź do Judzkiej ziemi, żeby uczniowie twoi widzieli sprawy twoje, które czynisz.
4.GDAŃSKA.2017Wtedy jego bracia powiedzieli do niego: Odejdź stąd i idź do Judei, żeby twoi uczniowie widzieli dzieła, których dokonujesz.
5.SZCZEPAŃSKIBracia więc Jego rzekli doń: Odejdź stąd, i udaj się do Judei, aby i uczniowie twoi zobaczyli twe czyny, których dokonywasz.
6.GRZYM1936I mówili mu bracia jego: Zabierz się stąd a idź do ziemi żydowskiej, aby i uczniowie twoi zobaczyli dzieła, które czynisz.
7.TYSIĄCL.WYD5Rzekli więc Jego bracia do Niego: Wyjdź stąd i udaj się do Judei, aby i Twoi uczniowie ujrzeli czyny, których dokonujesz.
8.BRYTYJKARzekli więc do niego bracia jego: Odejdź stąd i idź do Judei, żeby i uczniowie twoi widzieli dzieła, które czynisz.
9.POZNAŃSKAJego bracia rzekli więc do Niego: - Wyjdź stąd i idź do Judei, żeby i Twoi uczniowie widzieli dzieła, jakich dokonujesz.
10.WARSZ.PRASKAPowiedzieli więc Jego bracia do Niego: Odejdź już stąd i udaj się do Judei, aby Twoi uczniowie również zobaczyli czyny, których Ty dokonujesz.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc jego bracia powiedzieli do niego: Odejdź stąd oraz idź do Judei, aby i twoi uczniowie obejrzeli twoje dzieła, te które czynisz.