« Jan 7:2 Ewangelia Jana 7:3 Jan 7:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Rzekli przeto k niemu bracia jego: Przejdzi ztąd, a idź do (ziemie) Judskiej, aby i uczniowie twoi widzieli sprawy twoje które czynisz.
2.WUJEK.1923Rzekli tedy do niego bracia jego: Odejdź ztąd a idź do Żydowskiej ziemie, żeby i uczniowie twoi widzieć dzieła twe, które czynisz.
3.RAKOW.NTRzekli tedy do niego bracia jego: Przejdź ztąd, a odejdź do Judskiej ziemie, żeby i uczniowie twoi przypatrzyli się uczynkom twoim, które czynisz.
4.GDAŃSKA.1881Tedy rzekli do niego bracia jego: Odejdź stąd, a idź do Judzkiej ziemi, żeby uczniowie twoi widzieli sprawy twoje, które czynisz.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy jego bracia powiedzieli do niego: Odejdź stąd i idź do Judei, żeby twoi uczniowie widzieli dzieła, których dokonujesz.
6.SZCZEPAŃSKIBracia więc Jego rzekli doń: Odejdź stąd, i udaj się do Judei, aby i uczniowie twoi zobaczyli twe czyny, których dokonywasz.
7.GRZYM1936I mówili mu bracia jego: Zabierz się stąd a idź do ziemi żydowskiej, aby i uczniowie twoi zobaczyli dzieła, które czynisz.
8.DĄBR.WUL.1973Rzekli tedy do niego bracia jego: Odejdź stąd, a idź do Judei, aby i uczniowie twoi zobaczyli dzieła twe, które czynisz.
9.TYSIĄCL.WYD5Rzekli więc Jego bracia do Niego: Wyjdź stąd i udaj się do Judei, aby i Twoi uczniowie ujrzeli czyny, których dokonujesz.
10.BRYTYJKARzekli więc do niego bracia jego: Odejdź stąd i idź do Judei, żeby i uczniowie twoi widzieli dzieła, które czynisz.
11.POZNAŃSKAJego bracia rzekli więc do Niego: - Wyjdź stąd i idź do Judei, żeby i Twoi uczniowie widzieli dzieła, jakich dokonujesz.
12.WARSZ.PRASKAPowiedzieli więc Jego bracia do Niego: Odejdź już stąd i udaj się do Judei, aby Twoi uczniowie również zobaczyli czyny, których Ty dokonujesz.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc jego bracia powiedzieli do niego: Odejdź stąd oraz idź do Judei, aby i twoi uczniowie obejrzeli twoje dzieła, te które czynisz.
14.EIB.BIBLIA.2016Jego bracia powiedzieli więc do Niego: Odejdź stąd i idź do Judei, aby także Twoi uczniowie zobaczyli dzieła, których dokonujesz.
15.TOR.NOWE.PRZ.Powiedzieli więc do Niego Jego bracia: Odejdź stąd i idź do Judei, żeby i Twoi uczniowie zobaczyli dzieła, które Ty czynisz.