« Jan 7:25 Ewangelia Jana 7:26 Jan 7:27 » 

1.WUJEK.1923Lecz oto jawnie mówi, a nic mu nie mówią. Zali prawdziwie poznali książęta, iż ten jest Chrystus?
2.RAKOW.NTA oto, jawnie mówi, a nic mu nie mówią; Zali prawdziwie poznali Książęta, iż ten jest prawdziwie on Christus?
3.GDAŃSKA.1881A oto jawnie mówi, a nic mu nie mówią. Izali prawdziwie poznali książęta, iż ten jest prawdziwie Chrystus?
4.GDAŃSKA.2017A oto jawnie przemawia i nic mu nie mówią. Czy przełożeni rzeczywiście poznali, że to jest prawdziwie Chrystus?
5.SZCZEPAŃSKIa oto publicznie przemawia, i nic Mu nie mówią! Czyżby doprawdy starsi mieli się przekonać, że On jest Chrystusem?
6.GRZYM1936A on jawnie przemawia i nikt mu nic nie mówi. Może rzeczywiście władze poznały, że on jest Chrystusem?
7.TYSIĄCL.WYD5A oto jawnie przemawia i nic mu nie mówią. Czyżby zwierzchnicy naprawdę się przekonali, że on jest Mesjaszem?
8.BRYTYJKAA oto jawnie przemawia i nic mu nie mówią. Czyżby rzeczywiście przełożeni doszli do przekonania, że to Chrystus?
9.POZNAŃSKAA oto przemawia jawnie i nic Mu nie mówią. Czyżby władze przekonały się, że to jest naprawdę Mesjasz?
10.WARSZ.PRASKATymczasem On jawnie tu przemawia, a nikt nie sprzeciwia się Mu. Czyżby starsi naszego ludu uznali, że jest rzeczywiście Mesjaszem?
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A oto mówi otwarcie i nic mu nie mówią. Czy przywódcy naprawdę nie uznali, że ten jest w istocie Chrystusem?