« Jan 7:25 Ewangelia Jana 7:26 Jan 7:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A oto, jawnie mówi, a nic mu nie mówią, nie prawdziwieli poznały książęta, że ten jest (prawdziwie) Christus?
2.WUJEK.1923Lecz oto jawnie mówi, a nic mu nie mówią. Zali prawdziwie poznali książęta, iż ten jest Chrystus?
3.RAKOW.NTA oto, jawnie mówi, a nic mu nie mówią; Zali prawdziwie poznali Książęta, iż ten jest prawdziwie on Christus?
4.GDAŃSKA.1881A oto jawnie mówi, a nic mu nie mówią. Izali prawdziwie poznali książęta, iż ten jest prawdziwie Chrystus?
5.GDAŃSKA.2017A oto jawnie przemawia i nic mu nie mówią. Czy przełożeni rzeczywiście poznali, że to jest prawdziwie Chrystus?
6.SZCZEPAŃSKIa oto publicznie przemawia, i nic Mu nie mówią! Czyżby doprawdy starsi mieli się przekonać, że On jest Chrystusem?
7.GRZYM1936A on jawnie przemawia i nikt mu nic nie mówi. Może rzeczywiście władze poznały, że on jest Chrystusem?
8.DĄBR.WUL.1973Bo oto jawnie naucza, a nic mu nie mówią. Czyżby naprawdę poznali starsi, że ten jest Chrystus?
9.TYSIĄCL.WYD5A oto jawnie przemawia i nic mu nie mówią. Czyżby zwierzchnicy naprawdę się przekonali, że on jest Mesjaszem?
10.BRYTYJKAA oto jawnie przemawia i nic mu nie mówią. Czyżby rzeczywiście przełożeni doszli do przekonania, że to Chrystus?
11.POZNAŃSKAA oto przemawia jawnie i nic Mu nie mówią. Czyżby władze przekonały się, że to jest naprawdę Mesjasz?
12.WARSZ.PRASKATymczasem On jawnie tu przemawia, a nikt nie sprzeciwia się Mu. Czyżby starsi naszego ludu uznali, że jest rzeczywiście Mesjaszem?
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A oto mówi otwarcie i nic mu nie mówią. Czy przywódcy naprawdę nie uznali, że ten jest w istocie Chrystusem?
14.EIB.BIBLIA.2016A oto otwarcie przemawia i nikt Mu nic nie mówi. Czyżby przełożeni naprawdę doszli do wniosku, że On jest Chrystusem?
15.TOR.NOWE.PRZ.A oto On mówi otwarcie i nic Mu nie mówią. Czyżby rzeczywiście przywódcy poznali, że Ten jest prawdziwie Mesjaszem?