« Jan 7:22 Ewangelia Jana 7:23 Jan 7:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jeśli obrzezanie bierze człowiek w sobotę, aby nierozruszon zakon Moiżeszów. Na mię gniewacie się, że całego człowieka zdrowym uczyniłem wsobotę?
2.WUJEK.1923Jeźliż człowiek przyjmuje obrzezanie w szabbat, żeby się nie gwałcił zakon Mojżeszów, na mię się gniewacie, żem wszystkiego człowieka uzdrowił w szabbat?
3.RAKOW.NTJeśliż obrzezanie przyjmuje człowiek w szabat, żeby nie był rozwiązany Zakon Moyzeszów, na mię się gniewacie, żem całego człowieka zdrowego uczynił w szabat?
4.GDAŃSKA.1881Ponieważ człowiek przyjmuje obrzezkę w sabat, aby nie był zgwałcony zakon Mojżeszowy, przecz się na mię gniewacie, żem całego człowieka uzdrowił w sabat?
5.GDAŃSKA.2017Jeśli człowiek przyjmuje obrzezanie w szabat, aby nie było złamane Prawo Mojżesza, to dlaczego gniewacie się na mnie, że w szabat całkowicie uzdrowiłem człowieka?
6.SZCZEPAŃSKIJeśli człowieka obrzezuje się w szabat, aby prawa mojżeszowego nie naruszyć, to dlaczegóż oburzacie się na Mnie, iż całego człowieka uzdrowiłem w szabat?
7.GRZYM1936A jeśli można obrzezywać w szabat bez pogwałcenia prawa Mojżeszowego, to dlaczego się oburzacie na mnie, żem w szabat całego uzdrowił człowieka?
8.DĄBR.WUL.1973Jeśli tedy człowiek przyjmuje obrzezanie w szabat bez pogwałcenia Prawa Mojżeszowego, dlaczego się na mnie oburzacie, żem całego człowieka w szabat uzdrowił?
9.TYSIĄCL.WYD5Jeżeli człowiek może przyjmować obrzezanie nawet w szabat, aby nie przekroczono Prawa Mojżeszowego, to dlaczego złościcie się na Mnie, że w szabat uzdrowiłem całkowicie człowieka?
10.BRYTYJKAJeżeli człowiek w sabat przyjmuje obrzezkę, aby nie był naruszony zakon Mojżesza, to dlaczego się na mnie gniewacie, że w sabat uzdrowiłem całego człowieka?
11.POZNAŃSKAJeśli więc obrzezuje się człowieka w szabat, aby nie naruszać Prawa Mojżeszowego, to dlaczego oburzacie się na Mnie, że w szabat uzdrowiłem całkowicie człowieka?
12.WARSZ.PRASKAOtóż jeżeli człowiek by zachować Prawo Mojżeszowe może się poddawać obrzezaniu także w szabat, to dlaczego wy macie Mi za złe to, że w szabat uleczyłem całego człowieka?
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Skoro człowiek, aby nie zostało złamane Prawo Mojżesza, otrzymuje obrzezkę w szabat dlaczego się na mnie gniewacie, że w szabat uczyniłem zdrowym całego człowieka?
14.EIB.BIBLIA.2016Jeśli wy obrzezujecie człowieka w szabat, aby nie złamać Prawa Mojżesza, to dlaczego burzycie się na Mnie, że w szabat uzdrowiłem całego człowieka?
15.TOR.NOWE.PRZ.Jeżeli człowiek przyjmuje obrzezanie w sabat, aby nie było naruszone Prawo Mojżesza, dlaczego złościcie się na mnie, że całego człowieka uczyniłem zdrowym w sabat?