« Jan 7:20 Ewangelia Jana 7:21 Jan 7:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Odpowiedział Jesus i rzekł im: jeden uczynek uczyniłem, a wszyscy się dziwujecie.
2.WUJEK.1923Odpowiedział Jezus i rzekł im: Jedenem uczynek uczynił, a wszyscy się dziwujecie.
3.RAKOW.NTOdpowiedział Jezus, i rzekł im: Jedenem uczynek uczynił, a wszyscy się dziwujecie.
4.GDAŃSKA.1881Odpowiedział Jezus i rzekł im: Jedenem uczynek uczynił, a wszyscy się temu dziwujecie!
5.GDAŃSKA.2017Jezus im odpowiedział: Jeden uczynek spełniłem, a wszyscy się temu dziwicie.
6.SZCZEPAŃSKIJezus odezwał się i rzekł do nich: Jednego dzieła dokonałem, a wszyscy się dziwicie.
7.GRZYM1936Jezus im odpowiedział: Jeden cud uczyniłem, a wszyscy się dziwicie.
8.DĄBR.WUL.1973Odpowiedział Jezus i rzekł im: Jednego dzieła dokonałem, a wszyscy się zdumiewacie.
9.TYSIĄCL.WYD5W odpowiedzi Jezus rzekł do nich: Dokonałem tylko jednego czynu, a wszyscy jesteście zdziwieni.
10.BRYTYJKAOdpowiadając Jezus, rzekł im: Jednego dzieła dokonałem, a wszyscy się dziwicie.
11.POZNAŃSKAJezus im odpowiedział: - Jednego dzieła dokonałem i wszyscy się zdumiewacie.
12.WARSZ.PRASKAOdpowiadając Jezus rzekł do nich: Dokonałem na razie tylko jednego czynu, a już tak was to dziwi.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Jezus odpowiedział, mówiąc im: Zrobiłem jedno dzieło, a wszyscy się dziwicie.
14.EIB.BIBLIA.2016W odpowiedzi Jezus skierował do nich słowa: Jedno moje dzieło wprawiło was w zdumienie.
15.TOR.NOWE.PRZ.Jezus w odpowiedzi, rzekł im: Jednego dzieła dokonałem i wszyscy się temu dziwicie!