« Jan 7:19 Ewangelia Jana 7:20 Jan 7:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Odpowiedział tłum i rzekł: Czarta masz; któż cię szuka zabić?
2.WUJEK.1923Przecz mię szukacie zabić? Odpowiedziała rzesza i rzekła: Djabelstwo masz, kto się szuka zabić?
3.RAKOW.NTOdpowiedział tłum i rzekł: Czarta masz; któż cię szuka zabić?
4.GDAŃSKA.1881Odpowiedział lud i rzekł: Dyjabelstwo masz; któż cię szuka zabić?
5.GDAŃSKA.2017Odpowiedzieli ludzie: Masz demona. Kto chce cię zabić?
6.SZCZEPAŃSKITłum odpowiedział, {mówiąc}: Czart Cię opętał? Któż Cię usiłuje zabić?
7.GRZYM1936Dlaczego chcecie mnie zabić? Odpowiedział mu tłum: Czarta masz. Któż cię chce zabić?
8.DĄBR.WUL.1973Czemu pragniecie mnie zabić? Odpowiedziała rzesza mówiąc: Czarta masz, kto cię chce zabić?
9.TYSIĄCL.WYD5Tłum odpowiedział: Jesteś opętany przez złego ducha! Któż usiłuje cię zabić?
10.BRYTYJKALud odpowiedział: Demona masz! Kto chce cię zabić?
11.POZNAŃSKATłum odpowiedział: - Czart Cię opętał! Kto chce Cię zabić?
12.WARSZ.PRASKAA cały tłum zawołał na to: Zły duch Cię opętał. Któż chce Cię zgładzić?
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc tłum odpowiadając, rzekł: Demona masz; kto cię pragnie zabić?
14.EIB.BIBLIA.2016Tłum odpowiedział: Masz demona! Kto próbuje Cię zabić?
15.TOR.NOWE.PRZ.W odpowiedzi, tłum rzekł: Masz demona; kto usiłuje Cię zabić?