« Jan 7:15 Ewangelia Jana 7:16 Jan 7:17 » 

1.WUJEK.1923Odpowiedział im Jezus i rzekł: Nauka moja nie jest moja, ale tego, który mię posłał.
2.RAKOW.NTOdpowiedział tedy im Jezus, i rzekł: Moja nauka nie jest moja, ale onego, który mię posłał.
3.GDAŃSKA.1881Odpowiedział im Jezus i rzekł: Nauka moja nie jestci moja, ale tego, który mię posłał.
4.GDAŃSKA.2017Odpowiedział im Jezus: Moja nauka nie jest moją, ale tego, który mnie posłał.
5.SZCZEPAŃSKIJezus odezwał się do nich i rzekł: Moja nauka nie jest moją, ale Tego, który Mnie posłał.
6.GRZYM1936Jezus zaczął mówić do nich: Nauka moja nie jest moja, ale tego, który mię posłał.
7.TYSIĄCL.WYD5Odpowiedział im Jezus, mówiąc: Moja nauka nie jest moja, lecz Tego, który Mnie posłał.
8.BRYTYJKANa to odpowiedział im Jezus, mówiąc: Nauka moja nie jest moją, lecz tego, który mnie posłał.
9.POZNAŃSKAA Jezus im odpowiedział: - Moja nauka nie jest moja, ale Tego, który Mnie posłał.
10.WARSZ.PRASKAWtedy sam Jezus odpowiedział im w ten sposób: Moja nauka nie jest moją, lecz Tego, który Mnie posłał.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Odpowiedział im Jezus i rzekł: Moja nauka nie jest moja, ale Tego, który mnie posłał.