« Mar 3:31 Ewangelia Marka 3:32 Mar 3:33 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A siedział tłum około niego, i rzekli mu: Oto matka twoja, i bracia twoi na dworze, szukają cię.
2.WUJEK.1923A rzesza siedziała około niego, i powiedziano mu: Oto matka twoja i bracia twoi przed domem cię szukają.
3.RAKOW.NTA siedział tłum około niego; a opowiedziano mu: Oto matka twoja, i bracia twoi na dworze, szukają cię.
4.GDAŃSKA.1881A lud siedział około niego, i rzekli mu: Oto matka twoja i bracia twoi szukają cię przed domem.
5.GDAŃSKA.2017A tłum siedział wokół niego. I powiedzieli mu: Oto twoja matka i twoi bracia przed domem i szukają cię.
6.SZCZEPAŃSKIA naokoło Niego siedziała rzesza. Mówią tedy doń: Oto Matka twoja i bracia twoi <i siostry twe> przed domem pytają się o Ciebie!
7.MARIAWICIA rzesza siedziała wokoło Niego. I powiedziano Mu: Oto matka Twoja i bracia Twoi przed domem szukają Cię.
8.GRZYM1936Tłum ludu otaczał go wokoło, a właśnie oznajmiają mu: Oto matka twoja i bracia twoi przed domem szukają ciebie.
9.DĄBR.WUL.1973A wokół niego zasiadł tłum. Mówią mu tedy: Oto matka twoja i bracia są przed domem i szukają cię.
10.DĄBR.GR.1961A wokół niego zasiadł tłum. Mówią mu więc: Oto matka twoja i bracia, i siostry twoje są przed domem i szukają cię.
11.TYSIĄCL.WYD5A tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: Oto Twoja Matka i bracia na dworze szukają Ciebie.
12.BRYTYJKAA wokół niego siedział lud. I powiedzieli mu: Oto matka twoja i bracia twoi, i siostry twoje są przed domem i poszukują cię.
13.POZNAŃSKATłum zaś siedział wokół Niego: Mówią Mu: - Twoja matka i bracia, i siostry szukają Cię na dworze.
14.WARSZ.PRASKAWokół Niego siedziało właśnie mnóstwo ludzi, kiedy Mu doniesiono: Twoja matka i bracia twoi są na dworze i pytają się o Ciebie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A tłum siedział dokoła niego, zatem mu powiedzieli: Oto twoja matka i twoi bracia szukają cię na zewnątrz.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWokół Niego natomiast siedział tłum. Donieśli Mu zatem: Twoja matka, Twoi bracia i Twoje siostry stoją na zewnątrz i proszą, abyś wyszedł.
17.TOR.PRZ.A lud siedział wokół Niego. I powiedzieli do Niego: Oto matka Twoja i Twoi bracia stoją na zewnątrz i szukają Cię.