« Mar 3:16 Ewangelia Marka 3:17 Mar 3:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A Jakoba Zebedeowego, i Johana brata Jakobowego, i dał imi imiona Boanerges, to jest, Synowie gromu.
2.WUJEK.1923I Jakóba Zebedeuszowego i Jana, brata Jakóbowego, i dał im imiona Boanerges, co jest, synowie gromu.
3.RAKOW.NTA Jakuba onego Zebedeuszowego, i Jana brata Jakubowego, i włożył na nie imiona Boanerges, co jest: synowie gromu;
4.GDAŃSKA.1881I Jakóba, syna Zebedeuszowego, i Jana, brata Jakóbowego, (którym dał imię Boanerges, to jest: synowie gromu);
5.GDAŃSKA.2017Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, co znaczy: Synowie Gromu;
6.SZCZEPAŃSKIi Jakóba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakóba - którym nadał przydomki Boanerges, to jest synowie gromu,
7.MARIAWICII (wezwał) Jakóba Zebedeuszowego i Jana, brata Jakóbowego, i dał im imiona Boanerges, co znaczy synowie gromu.
8.GRZYM1936Jakóba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakóbowego, których nazwał Boanerges t.j. synami gromu;
9.DĄBR.WUL.1973I Jakuba Zebedeuszowego, i Jana, brata Jakuba, i nadał im imiona Boanerges, tj. synowie gromu.
10.DĄBR.GR.1961I Jakuba Zebeduszowego i Jana, brata Jakuba, i nadał im imię Boanerges, tj. synowie gromu.
11.TYSIĄCL.WYD5dalej Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, którym nadał przydomek Boanerges, to znaczy synowie gromu;
12.BRYTYJKAJakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, i nadał im imię: Boanerges, co znaczy: Synowie Gromu,
13.POZNAŃSKAI Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba. Tym nadał imiona "Boanerges", to znaczy: "Synowie Gromu".
14.WARSZ.PRASKAJakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakubowego, nadając im imię Boanerges, to znaczy: Synowie Gromu.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jakóba syna Zebedeusza oraz brata Jakóba Jana, którym sam dodał imię Boanerges, to jest Synowie Grzmotu;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJakuba, syna Zebedeusza, i jego brata Jana - tym nadał przydomek Boanerges, co znaczy Synowie Gromu -
17.TOR.PRZ.I Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata Jakuba, i nadał im imiona Boanerges, to jest – Synowie Gromu;