« Mat 23:38 Ewangelia Mateusza 23:39 Mat 24:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo mówię wam iż nie ujrzycie mię od tąd aż rzeczecie: Błogosławiony idący w imieniu pańskiem.
2.WUJEK.1923Albowiem powiadam wam: Nie ujrzycie mię odtąd, aż rzeczecie: Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie.
3.RAKOW.NTAbowiem mówię wam: Nie ujźrzycie mnie od tąd, aż gdy rzeczecie: Błogosławiony który idzie w imię Pańskie.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem powiadam wam, że mię nie ujrzycie od tego czasu, aż rzeczecie: Błogosławiony, który idzie w imieniu Pańskiem.
5.GDAŃSKA.2017Mówię wam bowiem: Odtąd nie ujrzycie mnie, aż powiecie: Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana.
6.SOŁOWEYCZYK.MATAlbowiem powiadam wam: nie ujrzycie mnie odtąd, aż rzeczecie: Błogosławiony który idzie w imię Pańskie.
7.SZCZEPAŃSKIAlbowiem powiadam wam: <Napewno> odtąd nie ujrzycie Mnie, aż powiecie: »Błogosławiony, który idzie w Imię Pana«!
8.MARIAWICIAlbowiem powiadam wam, nie ujrzycie Mię odtąd, aż rzeczecie: Błogosławiony, Który idzie w Imię Pańskie.
9.GRZYM1936A mówię wam, nie ujrzycie mnie już, aż powiecie: Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie.
10.DĄBR.WUL.1973Albowiem powiadam wam, nie ujrzycie mnie odtąd, aż powiecie: Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie.
11.DĄBR.GR.1961Albowiem powiadam wam, nie ujrzycie mnie odtąd aż powiecie: Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie.
12.TYSIĄCL.WYD5Albowiem powiadam wam: Nie ujrzycie Mnie odtąd, aż powiecie: Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie.
13.BRYTYJKAAlbowiem powiadam wam: Nie ujrzycie mnie odtąd, aż powiecie: Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim.
14.POZNAŃSKAPowiadam wam: Nie zobaczycie Mnie, dopóki nie powiecie: "Chwała temu, który przychodzi w imię Pana.
15.WARSZ.PRASKAMówię wam bowiem, że odtąd już Mnie nie ujrzycie więcej, aż powiecie: Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem powiadam wam, że nie ujrzycie mnie od tego czasu, aż powiecie: Błogosławiony, który przychodzi w Imieniu Pana.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITBo mówię wam: Na pewno Mnie nie zobaczycie - do chwili, kiedy powiecie: Błogosławiony Ten, który przychodzi w imieniu Pana.
18.TOR.PRZ.„Albowiem mówię wam, że nie ujrzycie mnie od teraz, aż do czasu , gdy powiecie: Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana.”