« Mat 23:28 Ewangelia Mateusza 23:29 Mat 23:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Biada wam Księża i Faryzeuszowie obłudnicy, którzy budujecie groby proroków, i chędożycie pamięci sprawiedliwych.
2.WUJEK.1923Biada wam, Doktorowie i Pharyzeuszowie obłudnicy! którzy budujecie groby proroków i zdobicie pamiątki sprawiedliwych.
3.RAKOW.NTBiada wam uczeni w piśmie i Faryzeuszowie obłudnicy, iż budujecie groby Proroków, i ochędażacie pamiątki sprawiedliwych;
4.GDAŃSKA.1881Biada wam, nauczeni w Piśmie i Faryzeuszowie obłudni! iż budujecie groby proroków, i zdobicie nagrobki sprawiedliwych,
5.GDAŃSKA.2017Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo budujecie grobowce proroków i zdobicie nagrobki sprawiedliwych;
6.SOŁOWEYCZYK.MATBiada wam Doktorowie i Faryzeuszowie obłudni, którzy budujecie groby proroków, i zdobicie pamiątki sprawiedliwych.
7.SZCZEPAŃSKIBiada wam uczeni i faryzeusze obłudnicy, którzy stawiacie grobowce prorokom, i zdobicie pomniki sprawiedliwych,
8.MARIAWICIBiada wam, nauczyciele Zakonni i Faryzeusze obłudnicy, którzy budujecie groby proroków i zdobicie pomniki sprawiedliwych,
9.GRZYM1936Biada wam, uczeni i faryzeusze, co grobowce prorokom wznosicie i ozdabiacie pomniki świętych.
10.DĄBR.WUL.1973Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, którzy budujecie grobowce Prorokom i przyozdabiacie pomniki sprawiedliwych
11.DĄBR.GR.1961Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że budujecie grobowce Prorokom i przyozdabiacie pomniki sprawiedliwych
12.TYSIĄCL.WYD5Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo budujecie groby prorokom i zdobicie grobowce sprawiedliwych
13.BRYTYJKABiada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że budujecie grobowce prorokom i zdobicie nagrobki sprawiedliwych,
14.POZNAŃSKABiada wam, nauczyciele Pisma i faryzeusze, obłudnicy! Bo budujecie grobowce prorokom i ozdabiacie pomniki sprawiedliwych.
15.WARSZ.PRASKABiada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Wznosicie grobowce dla proroków i upiększacie mogiły sprawiedliwych,
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że budujecie grobowce proroków oraz zdobicie nagrobki sprawiedliwych,
17.EIB.BIBLIA.2016.LITBiada wam, znawcy Prawa i faryzeusze, obłudnicy! Budujecie groby prorokom i zdobicie grobowce sprawiedliwych.
18.TOR.PRZ.„Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Budujecie bowiem groby proroków i zdobicie nagrobki sprawiedliwych.”