« Mat 23:27 Ewangelia Mateusza 23:28 Mat 23:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Tak i wy zwierzchu przedsię ukazujecie się sprawiedliwemi ludziom, lecz wnątrz pełniście obłudności i nieprawości.
2.WUJEK.1923Także i wy z wierzchu się wprawdzie zdacie ludziom sprawiedliwi, lecz wewnątrz pełni jesteście obłudności i nieprawości.
3.RAKOW.NTTakże i wy z wierzchu wżdy okazujecie się ludziom sprawiedliwi, a wewnątrz pełni jesteście obłudy i nieprawości.
4.GDAŃSKA.1881Także i wy z wierzchu zdacie się być ludziom sprawiedliwi; ale wewnątrz jesteście pełni obłudy i nieprawości.
5.GDAŃSKA.2017Tak i wy na zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, ale wewnątrz jesteście pełni obłudy i nieprawości.
6.SOŁOWEYCZYK.MATTakże i wy z wierzchu się w prawdzie zdacie ludziom sprawiedliwi: lecz wewnątrz pełni jesteście obłudności i nieprawości.
7.SZCZEPAŃSKITak i wy, na zewnątrz wprawdzie wydajecie się ludziom sprawiedliwymi, lecz wewnątrz jesteście pełni obłudy i niegodziwości.
8.MARIAWICITakże i wy zwierzchu wprawdzie zdajecie się ludziom sprawiedliwymi, ale wewnątrz pełni jesteście obłudy i nieprawości.
9.GRZYM1936Wy też nazewnątrz wydajecie się ludziom dobrzy, ale wewnątrz jesteście pełni obłudy i złości.
10.DĄBR.WUL.1973Tak i wy z zewnątrz wprawdzie wydajecie się ludziom sprawiedliwymi, a wewnątrz pełni jesteście obłudy i nieprawości.
11.DĄBR.GR.1961Tak i wy z zewnątrz wprawdzie wydajecie się ludziom sprawiedliwymi, a wewnątrz pełni jesteście obłudy i nieprawości.
12.TYSIĄCL.WYD5Tak i wy z zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, lecz wewnątrz pełni jesteście obłudy i nieprawości.
13.BRYTYJKATak i wy na zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, wewnątrz zaś jesteście pełni obłudy i bezprawia.
14.POZNAŃSKATak i wy na zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, lecz wewnątrz jesteście pełni obłudy i nieprawości!
15.WARSZ.PRASKAWy również na zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwymi, ale wewnątrz pełni jesteście obłudy i nieprawości.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także i wy, wprawdzie z zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, ale wewnątrz jesteście pełni obłudy oraz bezprawia.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITWy też w oczach ludzi uchodzicie za sprawiedliwych, ale w waszych wnętrzach pełno obłudy i bezprawia.
18.TOR.PRZ.„Tak i wy, na zewnątrz wprawdzie ukazujecie się ludziom jako sprawiedliwi, ale wewnątrz pełni jesteście obłudy i bezprawia.”