« Mat 23:26 Ewangelia Mateusza 23:27 Mat 23:28 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Biada wam Księża i Faryzeuszowie obłudnicy, którzy przypodobywacie się grobom pobielonym, które się zwierzchu widzą przedsię piękne, lecz wnątrz pełne są kości zmarłych i wszej nieczystości.
2.WUJEK.1923Biada wam, Doktorowie i Pharyzeuszowie obłudnicy! iż jesteście podobni grobom pobielanym, które z wierzchu zdadzą się piękne ludziom, ale wewnątrz pełne są kości umarłych i wszelakiego plugastwa.
3.RAKOW.NTBiada wam uczeni w piśmie i Faryzeuszowie obłudnicy, iż jesteście podobni grobom potynkowanym, które zwierzchu wżdy okazują się być kształtne, a wewnątrz pełne są kości umarłych, i wszelakiej nieczystości.
4.GDAŃSKA.1881Biada wam, nauczeni w Piśmie i Faryzeuszowie obłudni! iżeście podobni grobom pobielanym, które się zdadzą z wierzchu być cudne, ale wewnątrz pełne są kości umarłych i wszelakiej nieczystości.
5.GDAŃSKA.2017Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo jesteście podobni do grobów pobielanych, które z zewnątrz wydają się piękne, ale wewnątrz pełne są kości umarłych i wszelkiej nieczystości.
6.SOŁOWEYCZYK.MATBiada wam Doktorowie i Faryzeuszowie obłudni: iż jesteście podobni grobom pobielanym, które z wierzchu zdadząc się piękne, ale wewnątrz pełne są kości umarłych i wszelkiej nieczystości.
7.SZCZEPAŃSKIBiada wam, uczeni i faryzeusze obłudnicy, albowiem podobni jesteście grobom pobielanym, które <wprawdzie> z wierzchu wydają się [ludziom] pięknymi, wewnątrz jednak pełne są kości trupich i wszelkiego plugastwa.
8.MARIAWICIBiada wam, nauczyciele Zakonni i Faryzeusze obłudnicy, że jesteście podobni grobom pobielanym, które zwierzchu zdają się ludziom piękne, ale wewnątrz pełne są kości umarłych i wszelkiego plugastwa.
9.GRZYM1936Biada wam uczeni i faryzeusze obłudni: jesteście podobni grobom pobielanym, które z wierzchu podobają się ludziom, ale wewnątrz są pełne kości i zgnilizny.
10.DĄBR.WUL.1973Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo podobni jesteście do grobów pobielanych, które na zewnątrz wydają się ludziom piękne, wewnątrz zaś pełne są kości trupich i wszelkiego plugastwa.
11.DĄBR.GR.1961Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo podobni jesteście do grobów pobielanych, które na zewnątrz wydają się piękne, wewnątrz zaś pełne są kości trupich i wszelkiego plugastwa.
12.TYSIĄCL.WYD5Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo podobni jesteście do grobów pobielanych, które z zewnątrz wyglądają pięknie, lecz wewnątrz pełne są kości trupich i wszelkiego plugastwa.
13.BRYTYJKABiada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że podobni jesteście do grobów pobielanych, które na zewnątrz wyglądają pięknie, ale wewnątrz są pełne trupich kości i wszelakiej nieczystości.
14.POZNAŃSKABiada wam, nauczyciele Pisma i faryzeusze, obłudnicy! Bo jesteście jak groby pobielane, które na zewnątrz pięknie wyglądają, a wewnątrz są pełne trupich kości i wszelkiej zgnilizny.
15.WARSZ.PRASKABiada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Jesteście podobni do pobielanych grobów, które wyglądają pięknie na zewnątrz, ale wewnątrz pełne są trupich kości i wszelkiej zgnilizny.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że jesteście podobni do grobów pobielanych, które z wierzchu wydają się piękne, ale wewnątrz pełne są kości martwych i wszelkiej nieczystości.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITBiada wam, znawcy Prawa i faryzeusze, obłudnicy! Przypominacie groby pokryte białą farbą. Na zewnątrz są piękne, a wewnątrz - kości zmarłych i wszelka zgnilizna.
18.TOR.PRZ.„Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Bo podobni jesteście grobom pobielanym, które na zewnątrz wprawdzie widziane są jako piękne, ale wewnątrz pełne są kości umarłych i wszelkiej nieczystości.”