« Mat 23:1 Ewangelia Mateusza 23:2 Mat 23:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Na Moiżeszowem stolcu siedzą Księża i Faryzeuszowie.
2.WUJEK.1923Rzekąc: Na stolicy Mojżeszowéj usiedli Doktorowie i Pharyzeuszowie.
3.RAKOW.NTMówiąc: Na Moyzeszowym stolcu usiedli uczeni w piśmie i Faryzeuszowie;
4.GDAŃSKA.1881Na stolicy Mojżeszowej usiedli nauczeni w Piśmie i Faryzeuszowie.
5.GDAŃSKA.2017Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze.
6.SOŁOWEYCZYK.MATRzekąc: Na stolicy Mojżeszowej usiedli Doktorowie i Faryzeuszowie.
7.SZCZEPAŃSKImówiąc: Na katedrze mojżeszowej zasiedli uczeni i faryzeusze.
8.MARIAWICINa stolicy Mojżeszowej usiedli nauczyciele Zakonni i Faryzeusze:
9.GRZYM1936Na stolicy Mojżeszowej zasiedli uczeni i faryzeusze.
10.DĄBR.WUL.1973Na stolicy Mojżeszowej zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze.
11.DĄBR.GR.1961Na stolicy Mojżeszowej zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze.
12.TYSIĄCL.WYD5Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze.
13.BRYTYJKANa mównicy Mojżeszowej zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze.
14.POZNAŃSKAPrawo Mojżeszowe objaśniają nauczyciele Pisma i faryzeusze.
15.WARSZ.PRASKAUczeni w Piśmie i faryzeusze zasiedli na miejscu skąd nauczał Mojżesz.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.W postawie siedzącej względem Mojżesza usiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITWykładem praw Mojżesza zajęli się znawcy Prawa i faryzeusze.
18.TOR.PRZ.„Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze.”