« Mat 23:12 Ewangelia Mateusza 23:13 Mat 23:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(23:13) Biada lepak wam Księża i Faryzeuszowie obłudnicy, iż zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi. (23:14) Bo wy nie wchodzicie, ani wchodzącym dopuszczacie wniść.
2.WUJEK.1923A biada wam, Doktorowie i Pharyzeuszowie obłudnicy! iż zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi; albowiem wy nie wchodzicie, ani wchodzącym dopuszczacie wniść.
3.RAKOW.NTA biada wam uczeni w piśmie i Faryzeuszowie obłudnicy, iż zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi; Abowiem wy nie wchodzicie, ani wchodzącym dopuszczacie wniść.
4.GDAŃSKA.1881Lecz biada wam, nauczeni w Piśmie i Faryzeuszowie obłudni! iż zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi; albowiem tam sami nie wchodzicie, ani tym, którzy by wnijść chcieli, wchodzić nie dopuszczacie.
5.GDAŃSKA.2017Lecz biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, bo zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi. Sami bowiem tam nie wchodzicie ani wchodzącym nie pozwalacie wejść.
6.SOŁOWEYCZYK.MATA biada wam Doktorowie i Faryzeuszowie obłudni, iż zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi, albowiem wy nie wchodzicie: ani wchodzącym dopuszczacie wniść.
7.SZCZEPAŃSKIBiada wam zatem, uczeni i faryzeusze obłudnicy, bo przed ludźmi zamykacie królestwo niebieskie; sami bowiem nie wchodzicie, ani tym, co wchodzą, wejść nie pozwalacie.
8.MARIAWICIA biada wam, nauczyciele Zakonni i Faryzeusze obłudnicy, za to, że zamykacie Królestwo Niebieskie przed ludźmi: albowiem i sami nie wchodzicie i wchodzącym nie dopuszczacie wnijść.
9.GRZYM1936Biada wam, uczeni i faryzeusze obłudni, iż zamykacie ludziom królestwo niebieskie; ani wy tam nie wchodzicie, ani innym wejść nie pozwalacie.
10.DĄBR.WUL.1973A biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, że zamykacie Królestwo Niebieskie przed ludźmi, bo sami nie wchodzicie ani wchodzącym wnijść nie dozwalacie.
11.DĄBR.GR.1961Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, że zamykacie Królestwo Niebieskie przed ludźmi; bo sami nie wchodzicie ani wchodzącym wejść nie dozwalacie.
12.TYSIĄCL.WYD5Biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze obłudnicy, bo zamykacie królestwo niebieskie przed ludźmi. Wy sami nie wchodzicie i nie pozwalacie wejść tym, którzy do niego idą.
13.BRYTYJKABiada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że zamykacie Królestwo Niebios przed ludźmi, albowiem sami nie wchodzicie ani nie pozwalacie wejść tym, którzy wchodzą.
14.POZNAŃSKABiada wam, nauczyciele Pisma i faryzeusze, obłudnicy! Bo zamykacie królestwo Boże przed ludźmi. Nie wchodzicie do niego sami i wchodzącym do niego wejść nie pozwalacie.
15.WARSZ.PRASKABiada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! To wy zamykacie królestwo Boże dla ludzi. Sami nie wchodzicie i nie pozwalacie wejść tym, którzy doń zmierzają.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że zamykacie przed ludźmi Królestwo Niebios; bowiem wy nie wchodzicie, a nadto przeszkadzacie wejść tym, którzy wchodzą.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITBiada wam, znawcy Prawa i faryzeusze, obłudnicy! Zamykacie Królestwo Niebios przed ludźmi. Sami bowiem nie wchodzicie i tym, którzy pragną wejść, zabraniacie.
18.TOR.PRZ.„Lecz biada wam, uczeni w Piśmie i faryzeusze, obłudnicy! Albowiem zamykacie Królestwo Niebios przed ludźmi; wy nie wchodzicie, a wchodzącym nie pozwalacie wejść.”