« Jan 21:15 Ewangelia Jana 21:16 Jan 21:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Mówi mu zasię powtóre: Symonie Johanów, miłujesz(li) mię? Mówi mu: Tak panie, ty wiesz, iż cię miłuję. Mówi mu: paś owce moje.
2.WUJEK.1923Rzekł mu powtóre: Symonie Janów! miłujesz mię? Rzekł mu: Tak Panie! ty wiesz, że cię miłuję. Rzekł mu: Paś baranki moje.
3.RAKOW.NTMówi mu zasię powtóre: Symonie Jonaszów, miłujesz mię? Rzekł mu: Tak Panie; ty wiesz że cię miłuję. Mówi mu: Paś owce moje.
4.GDAŃSKA.1881Rzekł mu zasię po wtóre: Szymonie Jonaszowy! miłujesz mię? Rzekł mu: Tak jest, Panie! ty wiesz, że cię miłuję. Rzekł mu: Paśże owce moje.
5.GDAŃSKA.2017Zapytał go znowu, po raz drugi: Szymonie, synu Jonasza, miłujesz mnie? Odpowiedział mu: Tak, Panie, ty wiesz, że cię miłuję. Powiedział mu: Paś moje owce.
6.SZCZEPAŃSKIZnowu <po raz wtóry> pyta go: Szymonie Janów, miłujesz: Mnie? - Rzecze Mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Mówi doń: Paś owieczki moje.
7.MARIAWICIRzekł znowu do niego: Szymonie Janów, miłujesz Mię? Rzekł Piotr: Owszem, Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję. Rzekł mu Jezus: Paś baranki Moje.
8.GRZYM1936I znowu go pyta: Szymonie Janów, miłujesz mnie? Mówi mu: Tak, Panie, ty wiesz, że cię miłuję. Rzecze mu Jezus: Paś baranki moje.
9.DĄBR.WUL.1973Rzecze mu powtórnie: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Mówi mu: Tak, Panie, ty wiesz, że cię miłuję. Rzecze mu: Paś baranki moje.
10.DĄBR.GR.1961Rzekł mu powtórnie: Szymonie, synu Jana! Miłujesz mnie? Mówi: Tak, Panie, ty wiesz, że cię miłuję. Rzecze mu: Czuwaj nad owcami moimi!
11.TYSIĄCL.WYD5I znowu, po raz drugi, powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie? Odparł Mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś owce moje.
12.BRYTYJKARzecze mu znowu po raz drugi: Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie? Rzecze mu: Tak, Panie! Ty wiesz, że cię miłuję. Rzekł mu: Paś owieczki moje.
13.POZNAŃSKAMówi mu znowu: - Szymonie, synu Jana, miłujesz Mnie? - Tak Panie, ty wiesz, że cię kocham - odpowiada (Piotr). Mówi mu: - Paś moje owce.
14.WARSZ.PRASKAZapytał go po raz drugi: Szymonie, synu Jana, czy ty Mnie miłujesz? Odpowiedział [Szymon]: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł tedy do niego: Paś owce moje!
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Znowu mówi mu po raz drugi: Szymonie synu Jony, miłujesz mnie? Mówi mu: Tak, Panie; ty wiesz, że cię kocham. Mówi mu: Bądź pasterzem moich owiec.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITLecz zapytał go znów, po raz drugi: Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie? Odpowiedział: Tak, Panie! Ty wiesz, że Cię kocham. Pan na to: Paś moje owce.
17.TOR.PRZ.Powiedział mu ponownie, po raz drugi: „Szymonie, synu Jonasza, miłujesz mnie?” Powiedział do Niego: Tak, Panie! Ty wiesz, że Cię kocham. Powiedział mu: „Bądź pasterzem moich owiec.”