« 1Tes 5:21 1 List do Tesaloniczan 5:22 1Tes 5:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Od wszego podobieństwa złości hamujcie się.
2.WUJEK.1923Od wszelakiego podobieństwa złego się powściągajcie.
3.RAKOW.NTOd wszelakiego kształtu złości wstrzymawajcie się.
4.GDAŃSKA.1881Od wszelkiego podobieństwa złości się wstrzymywajcie.
5.GDAŃSKA.2017Od wszelkiego pozoru zła powstrzymujcie się.
6.JACZEWSKIOd wszelkiego złego powściągajcie się.
7.SYMONWszystkiego, co ma pozór złego, unikajcie.
8.MARIAWICIOd każdej rzeczy złemu podobnej się powściągajcie.
9.DĄBR.WUL.1973Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła.
10.DĄBR.GR.1961Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła.
11.TYSIĄCL.WYD5Unikajcie wszelkiego rodzaju zła.
12.BRYTYJKAOd wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie.
13.POZNAŃSKAUnikajcie wszystkiego, co złe.
14.WARSZ.PRASKAa unikajcie tego, co ma choćby tylko pozór zła.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.trzymajcie się z dala od każdej formy niegodziwości.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTrzymajcie się z dala od wszelkiego rodzaju zła.
17.TOR.PRZ.Trzymajcie się z dala od każdej postaci zła.