« 1Tes 5:16 1 List do Tesaloniczan 5:17 1Tes 5:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bez przestanku módlcie się.
2.WUJEK.1923Bez przestanku się módlcie.
3.RAKOW.NTBez przestanku się módlcie;
4.GDAŃSKA.1881Bez przestanku się módlcie.
5.GDAŃSKA.2017Nieustannie się módlcie.
6.JACZEWSKIBezustannie się módlcie.
7.SYMONBez przestanku się módlcie.
8.MARIAWICIBez przestanku się módlcie.
9.DĄBR.WUL.1973a módlcie się bez przerwy.
10.DĄBR.GR.1961módlcie się nieustannie,
11.TYSIĄCL.WYD5nieustannie się módlcie.
12.BRYTYJKABez przestanku się módlcie.
13.POZNAŃSKAnieustannie się módlcie.
14.WARSZ.PRASKAmódlcie się nieustannie
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.nieustannie się módlcie;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNieustannie się módlcie.
17.TOR.PRZ.Nieustannie się módlcie.