« 1Tes 5:14 1 List do Tesaloniczan 5:15 1Tes 5:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Patrzcie, aby kto złego za złe komu nieoddawał, ale się zawżdy za dobrem gońcie, i ku sobie społem, i ku wszem.
2.WUJEK.1923Patrzcie, aby kto złem za złe komu nie oddawał; ale zawżdy co dobrego jest, naśladujcie, jeden przeciw drugiemu i przeciw wszystkim.
3.RAKOW.NTBaczcie aby kto złym za złe komu nie oddawał; ale zawżdy dobrego naśladujcie, i jedni ku drugim i ku wszytkim.
4.GDAŃSKA.1881Patrzcie, aby kto złem za złe komu nie oddawał; ale zawsze dobrego naśladujcie, i sami między sobą i ku wszystkim.
5.GDAŃSKA.2017Uważajcie, aby nikt nikomu nie odpłacał złem za zło, ale zawsze dążcie do tego, co dobre dla siebie nawzajem i dla wszystkich.
6.JACZEWSKIPatrzcie, abyście złem za złe nikomu nie odpłacali; lecz bądźcie dobrymi względem siebie nawzajem i względem wszystkich.
7.SYMONPatrzcie, aby kto komu złem za złe nie oddawał: lecz co dobrego jest, to zawsze pilnie czyńcie, jeden drugiemu, i wszystkim.
8.MARIAWICIPatrzcie tego, aby kto komu złego za złe nie oddawał, ale zawsze co dobre jest czyńcie, jeden drugiemu i wszystkim.
9.DĄBR.WUL.1973Baczcie, aby jeden drugiemu złem za złe nie oddawał, ale zawsze usiłujcie czynić wzajemnie i względem wszystkich to, co dobre.
10.DĄBR.GR.1961Baczcie, aby jeden drugiemu złem za złe nie odpłacał, ale zawsze usiłujcie świadczyć sobie wzajemnie i względem wszystkich to, co dobre.
11.TYSIĄCL.WYD5Baczcie, aby nikt nie odpłacał złem za zło, lecz zawsze usiłujcie czynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim.
12.BRYTYJKABaczcie, ażeby nikt nikomu złem za złe nie oddawał, ale starajcie się czynić dobrze sobie nawzajem i wszystkim.
13.POZNAŃSKACzuwajcie nad tym, aby jeden drugiemu złem za zło nie odpłacał, lecz zawsze dobro wyświadczajcie sobie nawzajem, jak i wszystkim ludziom.
14.WARSZ.PRASKAPamiętajcie, żeby nikt nie odpłacał złem za złe, starajcie się zawsze świadczyć dobro, nie tylko sobie nawzajem, lecz także wszystkim ludziom.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Uważajcie, aby ktoś komuś złem z powodu zła nie oddał, ale zawsze dążcie do szlachetnego, jedni względem drugich oraz względem wszystkich.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITUważajcie, aby nikt nikomu nie odpłacał złem za zło, ale zawsze starajcie się o to, co dobre we wzajemnych stosunkach i dobre dla wszystkich.
17.TOR.PRZ.Patrzcie, aby nikt nikomu nie oddawał złem za zło, ale zawsze zabiegajcie o dobro jedni wobec drugich i wobec wszystkich.