« 1Tes 5:12 1 List do Tesaloniczan 5:13 1Tes 5:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Uprzedzajcie je wyszej niż obficie wmiłości, prze ich robotę, pokój zachowajcie między sobą.
2.WUJEK.1923Iżbyście je bardziéj miłowali dla ich prace: pokój miejcie z nimi.
3.RAKOW.NTA iżbyście ważyli je wielce, w miłości, dla sprawy ich. Pokój zachowajcie między sobą.
4.GDAŃSKA.1881Abyście ich jak najbardziej miłowali dla ich pracy. Pokój też zachowajcie między sobą.
5.GDAŃSKA.2017Ze względu na ich pracę darzcie ich jak najgorętszą miłością. Zachowujcie pokój między sobą.
6.JACZEWSKIDla pracy ich miejcie ich w wielkiej miłości i bądźcie z nimi w pokoju.
7.SYMONi żebyście ich wielce miłowali dla pracy ich. Pokój między sobą chowajcie.
8.MARIAWICIabyście ich tem więcej miłowali dla ich pracy: miejcie z nimi pokój.
9.DĄBR.WUL.1973i abyście ich wielce miłowali dla pracy ich: żyjcie z nimi w pokoju.
10.DĄBR.GR.1961abyście ich wielce miłowali dla ich pracy. Zachowujcie pokój między sobą.
11.TYSIĄCL.WYD5Ze względu na ich pracę otaczajcie ich szczególną miłością. Między sobą zachowujcie pokój.
12.BRYTYJKASzanujcie ich i miłujcie jak najgoręcej dla ich pracy. Zachowujcie pokój między sobą.
13.POZNAŃSKAOtaczajcie ich szczególną miłością ze względu na ich pracę. Żyjcie ze sobą w pokoju.
14.WARSZ.PRASKAZe względu na ich pracę okazujcie im szczególną miłość. Między sobą zachowujcie spokój.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.i w miłości więcej im wierzyć z powodu ich pracy. Zachowujcie też pokój między sobą.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITMiejcie takie osoby w wielkim poważaniu. Darzcie je miłością ze względu na ich pracę. Zachowujcie też pokój między sobą.
17.TOR.PRZ.Ceńcie ich wysoko w miłości z powodu ich pracy. Pokój zachowujcie między sobą.