« 1Tes 5:9 1 List do Tesaloniczan 5:10 1Tes 5:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Który umarł za nas, abychmy choć czujemy, choć śpimy, pospołu znim byli.
2.WUJEK.1923Który umarł za nas, abyśmy, chociaż czujemy, chociaż śpiemy, społu z nim żyli.
3.RAKOW.NTKtóry umarł za nas; aby choćbyśmy czuli, choćbyśmy spali, społubyśmy z nim żyli.
4.GDAŃSKA.1881Który umarł za nas, abyśmy lub czujemy, lub śpimy, wespół z nim żyli.
5.GDAŃSKA.2017Który umarł za nas, abyśmy, czy czuwamy, czy śpimy, razem z nim żyli.
6.JACZEWSKIktóry za nas umarł, abyśmy z nim żyli, bez względu na to, czy nas dzień sądu żywymi czy umarłymi zastanie.
7.SYMONktóry umarł za nas, abyśmy, bądź czuwamy, bądź śpimy, społem z Nim żyli.
8.MARIAWICIKtóry za nas umarł, abyśmy, lubo czuwając, lubo śpiąc, pospołu z Nim żyli.
9.DĄBR.WUL.1973który umarł za nas, abyśmy czy będziemy żyli, czy też gdy pomrzemy, wespół z nim żyli.
10.DĄBR.GR.1961który umarł za nas, byśmy, czy żyć będziemy, czy też gdy pomrzemy, wespół z nim żyli.
11.TYSIĄCL.WYD5który za nas umarł, abyśmy - żywi czy umarli - razem z Nim żyli.
12.BRYTYJKAKtóry umarł za nas, abyśmy, czy czuwamy, czy śpimy, razem z nim żyli.
13.POZNAŃSKAktóry za nas umarł, abyśmy, czy żywi, czy umarli, razem z Nim żyli.
14.WARSZ.PRASKAktóry za nas umarł po to, abyśmy czy to jako żywi, czy jako umarli zawsze razem z Nim żyli.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tego, który za nas umarł, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy razem z nim żyli.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITOn umarł za nas, abyśmy, czy czuwamy, czy śpimy, żyli razem z Nim.
17.TOR.PRZ.Który umarł za nas, abyśmy, czy czuwamy, czy śpimy, razem z Nim żyli.