« Heb 4:7 List do Hebrajczyków 4:8 Heb 4:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo jeśliby je Jesus upokoił, nie mówił by był potym o drugiem dniu.
2.WUJEK.1923Albowiem jeźliby im był Jezus dał odpoczynieuie, nigdyby o inszym dniu napotem nie mówił.
3.RAKOW.NTAbowiem jeśliby im był Jezus uspokojenie sprawił, nie o inszymciby mówił po tym dniu.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem jeźliby im Jozue odpocznienie sprawił, nie mówiłby był potem o inszym dniu.
5.GDAŃSKA.2017Gdyby bowiem Jozue zapewnił im odpoczynek, Bóg nie mówiłby potem o innym dniu.
6.JACZEWSKIGdyby spoczynkiem nazywała się ziemia Chanaan, Dawid nie zalecałby spółczesnym sobie, aby do niej wejść się starali, bo już Jozue ich tam wprowadził.
7.SYMONBo jeśliby Jozue dał im był odpocznienie, nigdyby o innym dniu na potem nie mówił.
8.MARIAWICIAlbowiem gdyby był im Jezus dał odpocznienie, nigdy by o innym potem dniu nie było mówione.
9.DĄBR.WUL.1973Bo jeśliby Jozue dał im odpocznienie, nigdy by przecież nie mówił o dniu, który nastąpi.
10.DĄBR.GR.1961Bo gdyby Jozue doprowadził do pokoju, nigdy by przecież nie mówił o dniu, który nastąpi.
11.TYSIĄCL.WYD5Gdyby bowiem Jozue wprowadził ich do odpoczynku, nie mówiłby potem o innym dniu.
12.BRYTYJKAGdyby bowiem Jozue wprowadził ich był do odpocznienia, nie mówiłby Bóg później o innym dniu.
13.POZNAŃSKAGdyby bowiem Jozue dał mi odpoczynek, nie byłoby mowy po tylu dniach o innym.
14.WARSZ.PRASKAGdyby Jozue zdołał wprowadzić lud do miejsca owego odpocznienia, nie mówiłby chyba potem [Bóg] o jeszcze jednym dniu.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyby Jezus, syn Nuna, zapewnił im odpoczynek, nie mówiłby potem odnośnie innego dnia.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITGdyby to Jozue wprowadził ich do odpoczynku, Bóg nie mówiłby po tak długim czasie o innym dniu.
17.TOR.PRZ.Bo gdyby Jozue wprowadził ich do odpocznienia, to Bóg nie mówiłby po takim czasie o innym dniu,