« Heb 4:6 List do Hebrajczyków 4:7 Heb 4:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Zasię naznacza niejaki dzień: Dzisia w Dawidzie mówiąc, po tak długim czasie, jako się rzekło: Dzisia jeśli głos jego usłyszycie, niezatwardzajcie serc waszych.
2.WUJEK.1923Zasię naznacza dzień niektóry: Dzisiaj, mówiąc przez Dawida, po tak długim czasie, jako się wyżej rzekło: Dziś, jeźlibyście głos jego usłyszeli, nie zatwardzajcie serc waszych.
3.RAKOW.NTZasię niektóry naznacza dzień: Dzisia, w Dawidzie, mówiąc, po tak długim czasie (jako jest rzeczono): Dziś jeślibyście głos jego usłyszeli, nie zatwardzajciesz serc waszych.
4.GDAŃSKA.1881Zasię naznacza dzień niektóry: Dziś, mówiąc przez Dawida po tak długim czasie (jako powiedziano): Dziś, jeźlibyście głos jego usłyszeli, nie zatwardzajcież serc waszych.
5.GDAŃSKA.2017Znowu wyznacza pewien dzień, mówiąc przez Dawida po tak długim czasie „Dzisiaj”, jak to zostało powiedziane: Dzisiaj, jeśli usłyszycie jego głos, nie zatwardzajcie waszych serc.
6.JACZEWSKITych to niewiernych, chociaż już długo oni mieszkali w ziemi Chanaan, upomina Dawid słowy: Dziś, jeźlibyście usłyszeli głos Boży, nie zatwardzajcie serc waszych.
7.SYMONBóg po upływie długiego czasu, jako się wyżej rzekło, naznacza znowu przez Dawida dzień niejaki "dzisiaj". Dzisiaj, jeżeli usłyszycie głos jego, nie zatwardzajcie serc waszych.
8.MARIAWICIprzeto znowu naznacza pewien dzień, mówiąc w Dawidzie: dzisiaj, – po tak długim czasie, jako się wyżej rzekło: Dzisiaj, jeśli usłyszycie głos Jego, nie zatwardzajcież serc waszych.
9.DĄBR.WUL.1973znowu wyznacza dzień pewien zwany „Dzisiaj”, po upływie dłuższego czasu mówiąc przez Dawida, jak zaznaczono wyżej: Dzisiaj, gdy posłyszycie głos jego, nie zatwardzajcie serc waszych.
10.DĄBR.GR.1961znowu wyznacza pewien dzień zwany „dzisiaj”, po upływie dłuższego czasu mówiąc przez Dawida, jak zaznaczono wyżej: Dzisiaj, gdy posłyszycie głos jego, nie zatwardzajcie serc waszych.
11.TYSIĄCL.WYD5dlatego Bóg na nowo wyznacza pewien dzień - dziś - po upływie dłuższego czasu, mówiąc przez Dawida, jak to przedtem zostało powiedziane: Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych!
12.BRYTYJKAPrzeto znowu wyznacza pewien dzień, „dzisiaj”, mówiąc przez Dawida po tak długim czasie, jak to przedtem zostało powiedziane:Dziś, jeśli głos jego usłyszycie, Nie zatwardzajcie serc waszych.
13.POZNAŃSKAzatem znowu wyznaczą pewien dzień - "dzisiaj" - u Dawida, po długim czasie mówiąc tak, jak było powiedziane przedtem: "Dzisiaj, gdy usłyszycie głos Jego, nie znieczulajcie serc waszych".
14.WARSZ.PRASKADlatego Bóg wyznacza ponownie swoiste dzisiaj, powtarzając po upływie dłuższego czasu przez usta Dawida słowa już dawno przedtem wypowiedziane: Dziś, gdy usłyszycie głos Jego, nie zamykajcie serc waszych.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.znowu ustala jakiś dzień Dzisiaj, mówiąc po tak długim czasie przez Dawida, jak jest oznajmione: Dzisiaj, jeśli Jego głos usłyszycie, nie zatwardzajcie waszych serc.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITto znowu wyznacza pewien dzień, dzisiaj, i mówi po tak długim czasie za pośrednictwem Dawida to, co już przedtem zostało powiedziane: Dzisiaj, jeśli usłyszycie Jego głos, nie znieczulajcie swoich serc.
17.TOR.PRZ.To ponownie wyznacza pewien dzień – „Dzisiaj” i mówi przez Dawida po długim czasie, tak jak jest powiedziane: Dzisiaj, jeślibyście usłyszeli Jego głos, nie zatwardzajcie waszych serc.