« Heb 4:5 List do Hebrajczyków 4:6 Heb 4:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Gdyż przeto (temu się miejsce) zostawa (że) niektórzy wchodzą do niego. A którym pierwej było opowiedano, nie weszli prze nieposłuszeństwo.
2.WUJEK.1923Gdyż tedy zostawa, że niektórzy mają wniść do onego, a ci, którym pierwéj opowiedziano było, nie weszli dla niedowiarstwa,
3.RAKOW.NTGdyż tedy zostawa że niektórzy wchodzą do niego, a którym pierwej opowiedziano było, nie weszli dla nieposłuszeństwa;
4.GDAŃSKA.1881Ponieważ tedy to zostaje, że niektórzy wchodzą do niego, a ci, którym pierwej zwiastowano, nie weszli dla niedowiarstwa,
5.GDAŃSKA.2017Ponieważ więc jest tak, że niektórzy mają wejść do niego, a ci, którym najpierw głoszono, nie weszli z powodu niewiary;
6.JACZEWSKIŻe tak jest, to jest: że miejscem odpocznienia jest niebo, możecie ztąd wnosić, że mówi o niem Dawid, mieszkający w ziemi, do której wielu dla niewiarstwa nie weszło.
7.SYMONGdy tedy niektórzy jeszcze wnijść tam mają, a ci, którym to pierwej obiecano było, nie weszli dla niedowiarstwa swego:
8.MARIAWICIPonieważ tedy pozostaje to, że niektórzy mają wnijść do onego (odpocznienia), i że ci, którym najpierwej to zwiastowane było, nie weszli dla niedowiarstwa,
9.DĄBR.WUL.1973Skoro więc niewątpliwie wnijdą tam niektórzy, a ci, którym to pierwej obiecano, nie weszli przez niedowiarstwo,
10.DĄBR.GR.1961Skoro więc niewątpliwie zaznają niektórzy, a ci, którym to pierwej obiecane, nie zaznają przez niedowiarstwo,
11.TYSIĄCL.WYD5Wynika więc z tego, że wejdą tam niektórzy, gdyż ci, co wcześniej otrzymali dobrą nowinę, nie weszli z powodu nieposłuszeństwa,
12.BRYTYJKASkoro więc jest tak, że niektórzy do niego wejdą, a ci, którym najpierw była zwiastowana dobra nowina, z powodu nieposłuszeństwa nie weszli,
13.POZNAŃSKAPonieważ więc ktoś jeszcze ma wejść do niego, a ci, którym najpierw zwiastowano dobrą nowinę, nie weszli z powodu niewiary,
14.WARSZ.PRASKAWynika z tego, że wejdą tam inni, skoro nie weszli ci, którzy otrzymawszy wcześniej dobrą nowinę nie weszli z powodu swego nieposłuszeństwa.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A ponieważ pozostawia niektórych, aby do niego wejść; a z powodu nieposłuszeństwa nie weszli ci, którym wcześniej zwiastowano dobrą nowinę,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli więc niektórzy mają do niego wejść, a ci, którym najpierw zwiastowano dobrą nowinę, nie weszli z powodu nieposłuszeństwa,
17.TOR.PRZ.Skoro więc pozostawia niektórych, by weszli do niego, a ci, którym wcześniej głoszono, nie weszli z powodu nieposłuszeństwa,