« Heb 4:3 List do Hebrajczyków 4:4 Heb 4:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo rzekł niegdzie o siodmem dniu tak: I odpoczynął Bóg wdzień siódmy od wszech spraw swych.
2.WUJEK.1923Albowiem rzekł na niektórem miejscu o siódmym dniu tak: I odpoczął Bóg dnia siódmego od wszystkich dzieł swoich.
3.RAKOW.NTAbowiem rzekł gdzieści o siódmym dniu tak: I odpoczynął Bóg dnia siódmego od wszytkich uczynków swych.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem tak powiedział na jednem miejscu o siódmym dniu: I odpoczął Bóg dnia siódmego od wszystkich spraw swoich.
5.GDAŃSKA.2017Powiedział bowiem w pewnym miejscu o siódmym dniu tak: I odpoczął Bóg siódmego dnia od wszystkich swoich dzieł.
6.JACZEWSKIMiejscem tego odpocznienia jest niebo, w którem Bóg dnia siódmego, jak mówi Pismo, odpoczął od wszelkich dzieł swoich.
7.SYMONAlbowiem o dniu siódmym tak gdzieś powiedziano: "I odpoczął Bóg dnia siódmego od wszystkich dzieł swoich".
8.MARIAWICIAlbowiem rzekł na jednem miejscu o siódmym dniu tak: I odpoczął Bóg dnia siódmego od wszystkich dzieł Swoich.
9.DĄBR.WUL.1973Tak bowiem wyraził się gdzieś o dniu siódmym: I odpoczął Bóg dnia siódmego od wszystkich dzieł swoich.
10.DĄBR.GR.1961Tak bowiem wyraził się gdzieś o dniu siódmym: I odpoczął Bóg dnia siódmego od wszystkich dzieł swoich.
11.TYSIĄCL.WYD5Powiedział bowiem [Bóg] na pewnym miejscu o siódmym dniu w ten sposób: I odpoczął Bóg w siódmym dniu po wszystkich dziełach swoich.
12.BRYTYJKAO siódmym dniu bowiem powiedział gdzieś tak: I odpoczął Bóg dnia siódmego od wszystkich dzieł swoich.
13.POZNAŃSKAPowiedział gdzieś bowiem o tym siódmym dniu: "I odpoczął Bóg w siódmym dniu od wszystkich swych dzieł".
14.WARSZ.PRASKAO siódmym dniu powiedział bowiem Bóg w ten sposób: A dnia siódmego odpoczął Bóg po wszystkich swoich trudach.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż tak gdzieś powiedział o siódmym: A w siódmym dniu Bóg odpoczął od wszystkich Jego dzieł.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBo tak powiedziano gdzieś o siódmym dniu tygodnia: I odpoczął Bóg siódmego dnia od wszystkich swoich dzieł.
17.TOR.PRZ.Powiedział bowiem gdzieś o siódmym dniu tak: I odpoczął Bóg siódmego dnia od wszystkich swoich dzieł.