« Heb 4:14 List do Hebrajczyków 4:15 Heb 4:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo nie mamy Arcyoffiarnika niemogącego cierpieć znami mdłości naszych, lecz kuszonego we wszem jako my równie, okrom grzechu.
2.WUJEK.1923Albowiem nie mamy Najwyższego kapłana, któryby się nie mógł ulitować nad krewkościami naszemi; lecz kuszonego we wszystkiem na podobieństwo oprócz grzechu.
3.RAKOW.NTNie mamy bowiem przedniejszego Ofiarownika któryby nie mógł pospołu cierpieć z nami w słabościach naszych, lecz kuszonego we wszytkich rzeczach na podobieństwo nas, bez grzechu.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem nie mamy najwyższego kapłana, który by nie mógł z nami cierpieć krewkości naszych, lecz skuszonego we wszystkiem na podobieństwo nas, oprócz grzechu.
5.GDAŃSKA.2017Nie mamy bowiem najwyższego kapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz kuszonego we wszystkim podobnie jak my, ale bez grzechu.
6.JACZEWSKINie jest on takim, któremuby obce były nasze słabości: z wyjątkiem grzechu doznał on wszystkich pokus jako i my.
7.SYMONBo nie mamy arcykapłana, któryby nie mógł się litować nad słabościami naszemi, lecz doświadczonego we wszystkiem na podobieństwo z nami, prócz grzechu.
8.MARIAWICIBoć nie takiego mamy Najwyższego Kapłana, któryby się nie mógł ulitować nad niemocami naszemi, ale owszem we wszystkiem kuszonego i nam podobnego, oprócz grzechu.
9.DĄBR.WUL.1973Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł naszym współczuć słabościom, lecz doświadczonego na podobieństwo nas we wszystkim, prócz grzechu.
10.DĄBR.GR.1961Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego, podobnie jak my, we wszystkim prócz grzechu.
11.TYSIĄCL.WYD5Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz poddanego próbie pod każdym względem podobnie [jak my] - z wyjątkiem grzechu.
12.BRYTYJKANie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu.
13.POZNAŃSKANie mamy przecież arcykapłana, który nie potrafiłby współczuć w naszych słabościach, ale takiego, który podobnie jak my doznał tego wszystkiego, czego my doznajemy z wyjątkiem grzechu.
14.WARSZ.PRASKAMamy bowiem nie takiego arcykapłana, który nie byłby w stanie współczuć naszym słabościom, lecz takiego, który – jeśli pominie się grzech – podobnie jak my jest obeznany z wszelkimi słabościami.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo nie mamy arcykapłana, który nie jest w stanie współczuć w naszych słabościach, ale przez podobieństwo doświadczonego we wszystkich sprawach, oprócz grzechu.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNie mamy Arcykapłana, który by nie mógł nam współczuć, gdy przeżywamy słabości, ale doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu.
17.TOR.PRZ.Nie mamy bowiem arcykapłana, nie mogącego współczuć w naszych słabościach, lecz takiego, który na podobieństwo nam , doświadczony jest we wszystkim, oprócz grzechu.